Home Blog

Vergeving van onze zonden No ratings yet.

0
Three cross on the hill, Jesus Christ from the Bible. Easter, Religion. Salvation of sins, sacrifice
Three cross on the hill, Jesus Christ from the Bible. Easter, Religion. Salvation of sins, sacrifice

De vergeving van zonden is het kernpunt van het christendom. Door de dood van Jezus Christus aan het kruis hebben wij vergeving gekregen. Echter deze vergeving is niet zonder voorwaarden. De voorwaarde is dat wij andere mensen moeten vergeven voor de zonden die zij tegen ons hebben gegaan. De tekst uit het gebed Onze Vader zegt over vergeving:

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

Dit betekend dat je andere mensen moet vergeven hoe moeilijk dit ook is. Ieder mens maakt vervelende dingen mee in zijn leven. Je bent boos en uit emotie zeg je en denk je en zeg vervelende dingen. Dit doe je om te kwetsen en om wraak te nemen op de ander. En hier gaan wij keer op keer de fout in. Je bent boos en je zet iemand anders een hak. Vervolgens bid je en vraag je om vergeving voor je zonden en deze krijg je. Maar dat denk je enkel. Je krijgt geen vergeving voor je zonden als je de ander niet vergeeft voor zijn fouten.

Het maakt niet uit of iemand anders gelooft of niet. Je moet je naaste behandelen zoals jezelf wil dat je behandeld wil worden. Zit iemand anders vol met woede en wrok, vergeeft hij jou niet. Maar je kunt hem wel vergeven.

Ja het is moeilijk om te vergeven ook al vergeet de ander jouw niet. Wat je kunt doen is dit bij God neer te leggen en vergeving te vragen. Belangrijk is dat je niet mee gaat in iemand anders zijn woede en wrok. Het beste is dat je hem laat gaan en niet mee gaat in zijn woede.

Please rate this

Ik zoek mijn weg naar God onze Heer 5/5 (1)

0
Ik zoek mijn weg naar God onze Heer
Ik zoek mijn weg naar God onze Heer

Hoi,

Ik ben op zoek naar God en ik wil hem graag vinden. Het is een lange tocht en ik leer veel onderweg. Deze week heb ik veel geluisterd naar de bijbelpostcast en dagvers.

Wat ik afgelopen week heb geleerd is om te vergeven. Als je vergeeft, dan geef je aan God het over en dan krijg jezelf ook vergeving. Ik was vaak boos en zat vol wrok en wou altijd iemand terugpakken. Mijn lontje was vaak heel kort.

Ik vroeg om vergeving, maar ik gaf zelf heel moeilijk vergeving. Als je vergeving wil krijgen, moet je vergeven. Als je vergeeft dan geef je het aan God over en God oordeelt hierover. En zijn oordeel is rechtvaardig.

Het is niet alleen vergeven, maar ook een ander behandelen zoals jezelf behandelt wil worden. Je mag aan anderen niets opleggen wat ze niet kunnen volbrengen. Je moet je naaste liefhebben, zoals jezelf. Dit was ook heel moeilijk voor mij en inmiddels heb ik dit kunnen overwinnen. Het gaat om onhebbelijk heden naar anderen. Je moet je medemens helpen en je mag je medemens niet pesten.

Onderweg luister ik hier graag na en inmiddels ook tijdens het sporten. Ik leer hier zoveel van, dat ik het iedereen kan aanraden om hierna te luisteren.

Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik ben mens, met mijn fouten. Andere mensen hebben ook fouten. Ik vergeef hun fouten en ik weet dat ik ook wordt vergeven. Het is een lange weg te gaan. Het is zeer moeilijk om alles goed te begrijpen, maar elke dag groeit het zaadje dat is geplant. Ik merk dat ik niet gelijk meer boos reageer, maar dat ik mijzelf eerst de spiegel voorhoud en ik mensen vergeef. Ik ben vaak net zo fout.

Ik vind het een leerzame weg en ik begrijp steeds meer. Ik begin het toe te passen in mijn leven.

Ik bid elke dag onze vader. Het is kort en krachtig.

 • Onze Vader die in de hemelen zijt,
 • uw naam worde geheiligd;
 • uw Koninkrijk kome;
 • uw wil geschiede,
 • gelijk in de hemel als ook op de aarde.
 • Geef ons heden ons dagelijks brood;
 • en vergeef ons onze schulden,
 • gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
 • en leid ons niet in verzoeking,
 • maar verlos ons van den boze.
 • [Want van U is het Koninkrijken de kracht en de heerlijkheid
 • tot in der eeuwigheid.]
 • Amen.

Please rate this

Anoniem aan God 5/5 (2)

6
Closeup of cross
Closeup of cross

God, waar ben je? Ik voel mij zo ongelukkig en verlaten, vol pijn en teleurstelling?
Ik geloof in Jezus die mijn zonden op zich nam, Zijn leven voor mij gaf.
Ik geloof dat je van mij houdt, maar ervaar dit niet.
Liefde wat is dit, een Papa die je in Zijn armen neemt, wat is dit, hoe voelt dit?

Als kind een papa gehad die ons misbruikte, de enige ” liefde ???” die we kenden.
gehuwd met een man die ook zijn liefde voor mij niet ( kan) tonen???
ik sta alleen in het geloof in mijn gezin en familie en mag over God niet praten, voel mij dan schuldig dat ik beschaamd ben om voor mijn geloof uit te komen, uit angst weer afgewezen te worden
eenzaam ben ik God, ik zou je zo graag eens zien van aangezicht tot aangezicht.
waarom voel ik mij zo kwetsbaar, ik vlucht in drinken en verdoof mij met wijn, waarop weer schuldgevoel volgt, het is mijn schuld dat U zich niet aan mij openbaart, mijn zonde staat in de weg.
Anderen mogen je horen, sommigen een glimp van je zien, of van jezus of engelen? Maar ik niet Heer, ik weet ik ben niet goed genoeg, een lafaard die niet kan stoppen ,met drinken, die niet over mijn geloof in u durf uit te komen.
vandaag zou ik eigenlijk willen sterven en voor altijd bij U zijn, maar ben te laf om er zelf een eind aan te maken.
ik weet dat je er altijd bent, uw woord zegt het toch, ik geloof dit voor anderen, maar voor mezelf twijfel ik heel dikwijls, vergeef mij Heer, reken mijn twijfel en angsten niet toe, maak u mij dapper.

Antwoord mij Here, ook al verdien ik dit niet, ik wil je leren vertrouwen en uw liefde ontvangen.

Waar ben je God, ik heb je zo oneindig hard nodig , grijp in Here, zo kan ik niet meer verder leven.

Ik hou van je God, maar weet zelfs niet meer wat dit, betekend, maar zonder U is mijn leven doelloos en zonder hoop, eens zal ik je zien, hopelijk hou je dan nog van mij;

Elsie

Please rate this

Berichtje aan God 3.67/5 (3)

2
E-Mail service
berichtje aan God

Een tijdje geleden iets gelezen over Rebbe Nachman (een Rabbie uit de Oekraine ongeveer 200 jaar gelden)

Die had het over praten met God alsof het een oude vriend is,vind dit een beetje moeilijk want van al mijn oude vrienden wist ik de naam en toenaam

(velen zijn ondertussen al overleden wegens ouderdomskwalen)dus ben nu al een tijdje op zoek naar de echte naam van God

En ben op de naam Jahwe,Jehova gekomen,de uitspraak is wat moeilijker omdat priesters jaren en jaren geleden al, het uitspreken van de naam hadden verboden

Waarschijnlijk Jahwe met de klemtoon op Jah ,zoals de rastafaries het uitspreken

Helaas weet ik hem/haar niets zinnigs te zeggen(waarschijnlijk omdat ik toch niet echt geintresseerd ben)

Dus noem ik dit gebed ,een gebed van ongeloof en wantrouwen

Heer O Heer laat mij in het volgend leven een grootgelovige worden, of een niet gelovige,want als kleingelovige is

het ook niet alles,en wanneer win ik nou eens de staatsloterij?zal ik elke dag als oude vriend een praatje met je maken(al U daar dan nog wel zin in heeft) hallelu JAH

amen

Please rate this

Mijn allerliefste 5/5 (1)

0
K-p-199-eye-070291wf
Mijn allerliefste

Heren God in de hemel, u weet dat mijn vrouw erg ziek is ik smeek u om haar nog heel lang bij ons te laten. Wilt U ons helpen en haar nog lang niet te laten gaan. Geef haar de kracht dit alles te doorstaan, zodat zij nog een lange tijd bij ons is. Here God ik ben zo blij dat ik U weer terug heb gevonden en dit ook een proef voor mij is, of ik echt in U geloof wat er ook gebeurd. Ik blijf u altijd trouw.

Ik smeek U wij zijn nog jong en ons leven samen is nog niet klaar, U weet zij is de liefde van mijn leven geef ons kracht en laat ons nog samen mooie dingen doen.
God ik ben u eeuwig dankbaar.

Ik bid ook voor haar kinderen die het erg moeilijk hebben en hun moeder niet willen verliezen, zij is zo jong. Geef ons leven en bewaar de dood voor later.
Amen

Please rate this

Pinksteren 2020 5/5 (2)

0
Pinksteren s een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.
Pinksteren s een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.

Pinksteren is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht.De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de Geest van God. Samen met God de Vader en de Zoon van God vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid. Volgens de algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, maar de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap. De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd in de vorm van een duif of een vuurvlam.

Door de Heilige Geest komen wij tot geloof. De Heilige Geest geeft ons inzicht in onze zonden. Aan het begin van de 20e eeuw aan de westkust van de Verenigde Staten begon men weer oog te krijgen voor een volledige vervulling met de Heilige Geest die ook wel de doop in Heilige Geest wordt genoemd. In eerste instantie was dit hoofdzakelijk het exclusieve domein van het nieuwe kerkgenootschap van de pinkstergemeenten maar van lieverlee breidde dit zich via de zogeheten charismatische beweging ook uit naar de al langer bestaande kerken zoals allerlei andere protestantse denominaties en de Rooms-Katholieke Kerk.

Volgens het Nieuwe Testament is de doop met de Heilige Geest een ervaring die door Jezus is ingesteld. In het evangelie volgens Lucas beschrijft Jezus het “als de belofte van de Vader” door welke de discipelen ‘kracht uit den hoge’ (Lucas 24:49) zouden ontvangen.

De vergeving van zonden is het kernpunt van het christendom. Volgens het christelijk geloof leeft ieder mens sinds de zondeval van nature in zonde, en bestaan er op aarde sindsdien geen louter “goede” mensen.

Wij zijn allemaal zondaren. Aangezien God volgens de Bijbel echter een hekel heeft aan zonde, is er sinds de zondeval volgens de christelijke leer een kloof tussen God en mensen ontstaan. Om weer een goede relatie met God te hebben, heeft een mens daarom vergeving van zijn zonden nodig.

Volgens het Evangelie volgens Johannes, vers 1:29, is Jezus dan ook Het Lam Gods dat de zonde van deze wereld wegdraagt. Deze vergeving wordt niet verdiend door goede daden te doen, maar is het resultaat van genade van God voor iedereen die dit gelooft en ernaar wil leven.

In het Nieuwe Testament wordt onder meer door Jezus Christus herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat mensen die vergeving van zonden nodig hebben om weer dicht bij God te komen.

Johannes 20:22-23: Na deze woorden blies Hij over hen en sprak:”Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij laat behouden, hun zijn ze behouden.”

Please rate this

In Dulci Jubilo 4.88/5 (8)

0

In Dulci Jubilo is een lied dat vaak wordt gedraaid rond de kerst. Het lied wordt toegeschreven aan Heinrich Seuse en is omstreeks 1328 geschreven. Wat opvalt aan dit lied dat de tekst wordt afgewisseld met Latijn en Duits. Er zijn ook Nederlands-latijnse variante bekend. In Dulci Jubilo is afhankelijk van de versie en uitvoering een vrolijk lied.

In dulci jubilo
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
Liegt in praesipio,
Und leuchtet wie die Sonne
Matris in gremio,
Alpha es et O!

O Jesu parvule
Nach dir ist mir so weh!
Tröst mir mein Gemüte
O puer optime
Durch alle deine Güte
O princeps gloriae.
Trahe me post te!

O Patris caritas!
O Nati lenitas!
Wir wären all verloren
Per nostra crimina
So hat er uns erworben
Caelorum gaudia
Eia, wären wir da!

Ubi sunt gaudia
Nirgend mehr denn da!
Da die Engel singen
Novi cantica,
Und die Schellen klingen
In regis curia.
Eia, wären wir da!

Talloze musici hebben dit lied bewerkt en gespeeld.

Mike Oldfield

King’s College Cambridge 2010 #6 In dulci jubilo

Libera – In Dulci Jubilo

In dulci jubilo

In dulci jubilo draaiorgel

Praetorius – In dulci Jubilo (Instrumental)

In dulci jubilo Mike Oldfield [ORGAN]

In dulci jubilo 2 Mike Oldfield [ORGAN]

In Dulci Jubilo Garageband Orchestral

In Dulci Jubilo, Cover by Rosie Morris

Tubular Tribute and Tejedor ” In Dulci Jubilo”

Trumpet Cover: In Dulci Jubilo

Mike Oldfield – “In Dulci Jubilo” (#8bit Cover)

In Dulci Jubilo – Mike Oldfield (guitars by Vladotubular)

In Dulci Jubilo (traditional) – acoustic-electric guitar and loop pedal

In Dulci Jubilo – J.S. Bach/Mike Oldfield – Performed by George Lawless

In Dulci Jubilo (cover)

Matt Pop – In Dulci Jubilo (Mike Oldfield Cover)

Please rate this

Vrolijk Pasen 2020 4.5/5 (2)

0
Easter background. Easter eggs Colored
Vrolijk Pasen

Ik wens jullie allemaal een vrolijk Pasen toe. Dit is een Pasen om nooit meer te vergeten, want wij mogen door corona niet in vrijheid de deur uit. Wij moeten rekening houden met onze zwakkeren medemens. Jezus zie, heb je naaste lief als jezelf. En dit zie je nu ook gebeuren, ziekenverzorgende die zich laten opsluiten bij hun patiënten, zoals in Rotterdam gebeurde en zelf ook ziek werden. Maar ze lieten hun mede mensen niet in de steek.

Dit is geheel in de gedachte van Jezus Christus, die meer dan 2000 jaar geleden is gestorven voor onze schulden. En wat hij uitdraagde: Heb je naaste lief als jezelf en vergeef elkaars zonden. En onze zonden worden vergeven. De voorwaarde voor vergeving was, dat wij anderen ook vergeven. En een richtlijn voor het leven is behandel iemand anders, zoals jezelf wilt behandeld worden.

Ik wens jullie alle gezondheid toe en denk aan de boodschap van Jezus Christus.

Please rate this

Smeekbede aan god 5/5 (3)

1
K-199-jj-eye-000192wf
Interlocked fingers praying with holy bible

Here god hoor mij aan, ik ben zo bang dat mij leven voorbij is, of dat ik alles kwijt raak wat ik lief heb. Alstublieft laat mij niet ziek worden. Ik wil leven en er zijn voor mijn kinderen. Alstublieft hoor mijn gebed, ik ben zo bang, waarom geeft er niemand om mij. God geef om mij, heb mij lief, genees mij, heb mij lief, zorg voor me en voor mijn kinderen en dat ze op een goede plek terecht komen.ik smeek het u mijn god. Wat heb ik gedaan wat zo’n lijden over mij moet komen. Ik vraag om gezondheid en kracht.  Amen.

Please rate this

Brief aan God 5/5 (2)

0
Bible book with love
Bible book with heart and love
​hemelse vader die mij ziet zo als ik ben ik kom tot u .
           ben een gebroken mens geweest in mijn verleden als jong meisje
       maar ook later op leeftijd ik bloeide op als een jonge vrouw met mijn gebreken.
      uit eindelijk ging alles verkeerd na ik veel opkropte in me eigen lichaam .
      kwam thuis te zitten van werk uiteindelijk kreeg ik hulp van een instantie .
    ik dee er alles aan om er boven op te komen was moelijk om bij de hulp te komen .
   omdat in eerste instantie werd gezegt dat niet nodig was maar kwam bij de hulp terecht.
   om redenen die ik moet doen om er te komen ik snee me eigen sloeg ik me eigen  en gedrag werd vreemd dee afstandelijk tegen iedereen die ik zag kon niet meer was uitgeput.
    was verborgen in me eigen ik maar uiteindelijk later in behandeling voelde ik
    me gesteunt door u God u pakte me hand en haalde me omhoog uit de diepe put.
           ben sterker geworden baan gehad bij Sandd geleerd met veel omgaan
           en nu ik sterker ben ben ik u nog elke dag dankbaar dat u de hand reikte
              door u kan ik weer ademhalen en weer veder dank u Lord Dank u .
                                                  Jantina

Please rate this

KOM TOCH THUIS GELIEFDE 5/5 (1)

0
Bible and praying hands

HERE GOD WILT U ALSTUBLIEFT ONZE GELIEFDE VERA WEER THUIS LATEN KOMEN?
U WEET HET. OP 3 JANUARI 2020 IS ONZE VOLWASSEN VERA VAN HUIS WEGGELOPEN, ZONDER IETS AAN IEMAND TE VERTELLEN. ZE HEEFT VEEL VAN HAAR SPULLEN MEEGENOMEN, ZODAT HET LIJKT ALSOF ZE NOOIT MEER THUIS ZAL KOMEN. OOK HAAR CONTACTLIJNEN ZIJN DOOR HAAR VERANDERD; GEEN TELEFOON, GEEN E-MAILADRES, GEEN ADRES. VERA ZEGT VAAK: “JEZUS IS MIJN BESTE VRIEND”.
MAAR ONS, DE MENSEN DIE ZE ACHTER LAAT, ZIJN STOK-ONGELUKKIG VANWEGE HAAR STILLE VERTREK. ALLE DAGEN WORDT ÉÉNPARIG VOOR HAAR TERUGKOMST INTENSIEF GEBEDEN; GESTREDEN TOT DIEP IN DE NACHT.

HERE WILT U HAAR TOCH REDDEN. WILT U HAAR THUIS BRENGEN, WANT WE BEGRIJPEN HAAR AFWEZIGHEID NIET. EN OMDAT ZE ALTIJD ZEGT, DAT ‘JEZUS HAAR BESTE VRIEND IS’, VERWACHT NIEMAND ZO’N BESLUIT. DAT MAAKT HET EXTRA PIJNLIJK EN ONBEGRIJPELIJK.
HERE, NA BIJNA DRIE MAANDEN NA HAAR VERTREK VERLANGEN WE NAAR EEN TEKEN VAN LEVEN. WE WILLEN ZO GRAAG CONTACT. WE HOUDEN ONNOEMELIJK VEEL VAN HAAR EN KUNNEN DIE BOODSCHAP NIET ZELF OVERBRENGEN.
O HERE GOD BESCHERM ONZE VERA EN BRENG HAAR VEILIG THUIS.
DAT VRAGEN WIJ U IN JEZUS NAAM. AMEN.

Please rate this

Een gelukkig 2020 toegewenst No ratings yet.

0
New year resolutions
Begin het jaar goed met goede voornemens en frisse ideeën en goede plannen!

Wij wensen alle lezers en trouwe bezoekers een goed 2020 toe. Maak er een goed jaar van !

Please rate this

Kerst 2019 5/5 (2)

0
Church People Believe Faith Religious
Church People Believe Faith Religious

Om het levensverhaal van Jezus te reconstrueren gebruiken christenen de teksten die gaandeweg deel zijn gaan uitmaken van het Nieuwe Testament uit de Bijbel, en dan vooral de vier evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Elk evangelie heeft een eigen karakter. Het Johannes-evangelie wijkt het sterkst af. Aangezien Jezus werd geboren toen Herodes de Grote nog leefde, moet hij uiterlijk 4 v.Chr. zijn geboren. Omdat Herodes alle kinderen van twee jaar en jonger liet vermoorden, wordt het geboortejaar van Jezus traditioneel geplaatst tussen 6 v.Chr. en 4 v.Ch.

Volgens het Evangelie van Lucas woonden Jozef en Maria in Nazareth in de streek Galilea gelegen in het noorden van Israël, maar werd Jezus in Bethlehem (de stad van David) geboren, omdat omstreeks die tijd een Romeinse volkstelling werd gehouden. Iedere inwoner van het gebied waar Herodes de Grote (37 – 4 v. C.), de Romeinse vazalkoning, regeerde moest zich laten inschrijven in de oorspronkelijke geboortestad van de voorvaderen. Jozef, de verloofde van Maria, was een Judeeër die van koning David afstamde. Hij kwam oorspronkelijk uit Bethlehem. Daarom moest hij met Maria, die hoogzwanger was, naar Bethlehem reizen om zich te laten registreren. Ze probeerden daar onderdak te vinden. De herberg was overvol. Uiteindelijk werd Jezus geboren in een ruimte waar een voederbak (kribbe is een oud woord hiervoor) stond, wat volgens traditionele interpretaties betekent dat deze ruimte een veestal moet zijn geweest.

Please rate this

Allerheiligen 1 november 2019 4/5 (1)

0
Allerheiligen, schilderij door Fra Angelico.

Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieken en anglicanen. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren, mogelijk in navolging van de Lemuria, gevierd op 13 mei. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de periode van een oorspronkelijk heidens feest Samhain dat ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.

Allerheiligen is ook een merkeldag en hierbij hoort de weerspreuk: Allerheiligen is een waterken of een winterken.

Allerheiligen is een nationale feestdag in vele landen, waaronder Andorra, België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje en delen van Duitsland en Zwitserland. In Zweden en Finland wordt Allerheiligen gevierd op de zaterdag tussen 31 oktober en 6 november.

In Nederland is Allerheiligen geen nationale vrije dag, maar wel een verplichte feestdag in de Katholieke Kerk. In 1967 verplaatsten de Nederlandse bisschoppen (na ontheffing van paus Paulus VI om Allerheiligen als zondag te beschouwen), de verplichte feestdag naar de eerstvolgende zondag na 1 november. Voorheen was Allerheiligen een vrije dag die op de dag zelf werd gevierd. Sinds de verplaatsing werd 1 november niet meer als vrije dag gevierd. De Nederlandse bisschoppen hebben op de Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989 besloten om het hoogfeest van Allerheiligen met ingang van 1 januari 1991 weer te vieren met een eucharistieviering op de dag zelf, op een tijdstip waarop veel gelovigen aanwezig kunnen zijn. Het voorschrift om zich “ook te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam” geldt op Allerheiligen echter niet. Allerheiligen is daarom ook niet teruggekeerd als nationale vrije dag.

De allerheiligenmarkten worden nog steeds georganiseerd. De grootste allerheiligenmarkt van Nederland, met tachtig- tot honderdduizend bezoekers, vindt jaarlijks plaats in het Oost-Groningse Winschoten.

In de beeldende kunst is Allerheiligen een voorstelling van heiligen om de drie-eenheid, volgens de tekst in Openbaring 5 en 7. Het bekende schilderij Aanbidding van de Drie-eenheid door de Civitas Dei van Albrecht Dürer bevindt zich in het Kunsthistorisches Museum te Wenen.

Aan de vooravond van Allerheiligen wordt Halloween gevierd, oorspronkelijk als herdenking van de doden.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen

Please rate this

Lieve trouwe Vader in de hemel 4.33/5 (3)

0
Woman praying with a rosary.
Woman praying with a rosary. Christian symbol. Faith, belief and prayer.

Ik wil u bedanken voor alles wat u in mijn leven doet en gedaan heeft!

Dat u mij nooit heeft losgelaten, en nooit heeft beschaamt.

U was er altijd, in ieder aspect in mijn leven.

Hoe moeilijk ook.

U kent mij, ik hoef u niets uit te leggen.

Dank u voor uw genade en voor alles wat U mij geleerd hebt.

Dank U dat U er altijd bent.

Ook nu, als het donker is, duizend vragen, en U kent ze.

En U bent erbij, en huilt met me mee.

Dank U wel, fijn dat U mij ziet en mij onvoorwaardelijk lief heeft.

Bedankt dat U mij mijn leven weer inhoud heeft gegeven, mijn diepste angst, pijn en leegte hebt weggenomen.

Dat ik mijn bestaansrecht in U terug heb gevonden.

Hiervoor wil ik U oprecht bedanken.

Dat U mijn schuld heeft voldaan, dat ik vrij voor u mag staan door het verlossende bloed van Uw zoon Jeshua.

Wilt U mijn gezin zegenen en nabij zijn, de kinderen, en Ilse.

Wilt u ze geven wat ze nodig hebben, en ze nabij zijn, vormen en beschermen?

Dank U dat ik mag weten dat U dat doet.

Prijs Uw heilige naam.

Lof, eer en aanbidding komt U toe, allerhoogste.

 

Amen

Please rate this

Tijd maken voor je hemelse vader 4.5/5 (2)

0
Woman praying in the church grayscale
Een vrouw in gebed in een kerk

Maak tijd vrij voor je hemelse vader. Hij wil contact met jou. Hoe krijg je contact met God, dit krijg je door te bidden en te lezen in de bijbel. Als je bid, vraag dan God om met je te spreken. Lees een Bijbelvers en probeer deze te begrijpen. Een goede Bijbelvers om te beginnen zijn de verzen uit Spreuken. Lees deze aandachtig door en mediteer over dit vers.

Praten met God doe je in stilte, op je kamer. Dit moment is jouw quality time met God. Vraag aan God wat hij tegen jou wil zeggen. God luistert echt, maar je moet één ding begrijpen, het is geen Tita Tovenaar. Soms verhoort God je gebeden niet, omdat hij een ander plan met je hebt. God is geen materialistische God, maar een Geest.

Ik wil God en Jezus beter leren kennen. Het geeft mij veel steun, door te praten met hem. Soms vroeg ik dingen die onmogelijk zijn, zoals een situatie op een moment te veranderen. God luistert naar je en voordat het maar gevraagd hebt, weet hij al wat je wil. Hij laat je niet vallen, ook al denk je soms van wel.

Ik probeer het te begrijpen met mijn beperkt kennis. Ik leer elke dag, meer over God en Jezus. Ik volg het programma van Cor Weeda (Volg Mij) op Trans World Radio. Hier wordt de bijbel goed uitgelegd en leer je spreken met God en Jezus.

Wat ik hier neer zet zijn mijn gedachten om contact te krijgen met God. Wat ik wil is een goed christen worden en iets beteken voor mijn medemens. Ik heb een ebook als bijbel en ik pak rustige momenten op de dag om hierin een vers te lezen en te begrijpen. Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik moet nog veel leren.

De bijbel die ik lees is de Bijbel in Gewone Taal (ebook). Dit ebook is direct leesbaar op je tablet of PC of smarttelefoon. Het lezen hierin geeft ook rust. Er gaat soms tijd overheen, voordat je dingen begrijpt. Soms onderweg, begrijp je dingen. Zoals “wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet” en “behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden”. Je denkt meer na over dingen in het leven en wat je meemaakt en wat je kan doen om een ander te helpen. God wil ook dat je een ander helpt, omdat je ook zelf wil worden geholpen.

Je moet een relatie met God opbouwen en dit kun je enkel maar door met te praten en te luisteren. Vooral dit laatste is moeilijk, omdat wij enkel maar op zenden staan.

Tot zover en tot de volgende keer.

Robert

Moderator kun je mijn gedachtenspinsel plaatsen.

Please rate this

Elke mens is bijzonder voor God 5/5 (4)

0
P-k-199-jj-0000190wf
Group of christianity people reading bible together

Iedereen maakt een geloofsontwikkeling door. Ik heb dit zelf ook meegemaakt, ik besef nu heel goed dat het God niet uitmaakt wat je bent, hoe je eruitziet. Het gaat God erom, dat je in hem en zijn zoon Jezus gelooft. Dat je berouw hebt voor je zonden, dat je mensen vergeeft, voordat jezelf om vergeving vraagt. Dat je werkt aan je onhebbelijkheden, zoals boosheid, een ander niets gunnen, kwaadspreken over anderen en altijd iemand terug willen pakken.

Ik was vroeger een Christen in naam, maar niet in gedrag en/of daden. Ik heb heel veel fout gedaan en ik besef ook dat God mij een kans heeft gegeven dit goed te maken. Ik ben blij dat ik, andere mensen kan aanvoelen en mij in hun kan verplaatsen.

Het maakt mij niet meer uit hoe mijn broeder of zuster eruit zien en wat ze doen. Ik schaam mij er niet meer voor om met ze te bidden. En weet je dit is het gevoel van bevrijdingen. Ik gun mijn broeder of zuster een goed leven en als ik helpen dit voor elkaar te krijgen dan doe ik het. Ik heb nu geleerd niet meer te oordelen en te veroordelen.

V.w.b. zonden, mag ik niet de eerste steen gooien, want ik ben niet vrij van zonden. (Johannes 8:7, NBG-vertaling).

Dit zijn een paar gevoelens die in mij opkomen en graag aan iedereen wil delen. Ik hoop dat de beheerders dit plaatsen.

Ik gun jullie een goed leven en ik hoop dat jullie opzoek gaan naar God en Jezus Christus!

God zegenen jullie!

Robert

Please rate this

Loek Kessels overleden 5/5 (4)

2
Girl Writing Letter Home Concept
Brieven aan Lieve Mona

Alhoewel Loek Kessels niet gelovig lijkt, wil ik toch voor haar bidden, omdat ze veel mensen met problemen heeft geholpen. Deze mensen schreven hun problemen aan Mona, een alias voor Loek Kessels. Deze brieven stonden in Story en veel mensen haalden hier hoop en oplossingen uit. Ze heeft gekozen voor euthanasie vanwege een verschrikkelijk ziekte. Ik ben als Christen tegen euthanasie, dit schrijf ik in goede gezondheid, het kan zijn dat hier later ook anders over ga denken, als mijn tijd komt. En iedereen heeft een eindtijd. En iedereen heeft hier mening over, maar ik wil dus hier niet over oordelen.

Als ik kijk, na wat zij heeft gedaan, dan kom ik tot de conclusie, dat zij veel mensen heeft geholpen in nood. Mijn moeder las altijd graag haar antwoorden op brieven in de Story en kreeg hierdoor begrip voor anderen. Ik weet dat als je een goed mens bent geweest, dat God ook ben je niet gelovig, ook plaats heeft voor jou in de hemel. En Loek was een goed mens!

Ik bid tot u om Loek, wilt u haar tot u nemen en haar schulden vergeven en de schulden die zij tot andere heeft gedaan. Zij heeft veel mensen in geestelijke nood geholpen, ze was innerlijk zeer goed.

Amen

Dit zijn mijn gevoelens en wil deze met iedereen delen. Ik hoop dat de beheerders dit plaatsen.

Robert

 

 

Please rate this

Wij wensen iedereen een goed Pinksteren 2019 toe! No ratings yet.

0
Open bible with rosary beads on wooden table
Open bible with rosary beads on wooden table

Mijn hart gaat uit naar de organisatoren en de mensen die een pinkster bijeenkomst deelnemen.

Pinksteren was de uitstorting van de heilige geest. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.

 

Please rate this

Vrolijk Pasen 2019 4/5 (1)

0
Vrolijk Pasen 2019 !

Ik wens iedereen een vrolijk en gelukkig Pasen toe.

Wat is Pasen ?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen (zoals de paashaas, paaseieren en paasvuur) toegevoegd aan het paasfeest, waardoor het ook een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd.

Please rate this

Lieve Vader 5/5 (2)

0
Lieve Vader
Lieve Vader

U kent mij als het goed is, ik hoef dus mijn naam niet te noemen.

Ik heb een vraag en een verzoek aan u

 

Zoals u weet heb ik een leuke vrouw leren kennen uit Roermond, haar naam Miranda is zo bijzonder voor mij dat ik heel graag verder met haar wil.

Er zijn wel wat aandachtspunten die moeilijk kunnen zijn in deze relatie.

Ze heeft namelijk adhd en borderline, en niet dat dat erg is, nee want ze kan daar niets aan doen.

Adhd is het probleem niet, de borderline wel. Daarbij drinkt ze veel, snuift ze af en toe coke, rookt een jointje.

Ook ik drink op dit moment veel, maar dat wil ik graag veranderen, met uw hulp.

Ze is gek op me, en ik op haar, alleen als de duivel uit het doosje komt ( zo noemt ze dat zelf) dan is ze niet te handelen, en moet ik haar blokkeren bij alle sociale media omdat ze dan gekke, rare berichten stuurt die mij niet blij maken. Ik accepteer haar zoals ze is, ik wil er graag voor gaan, ze is mooi, lief en gevoelig.

Kunt en wilt u haar aub helpen om haar de kracht te geven om sowieso te minderen met alcohol en de coke? Ook ik wil graag uw steun hierbij, zodat ik eindelijk eens gelukkig kan worden met de liefde van mijn leven, want dat is ze!

 

Ik hoop dat u mijn verhaal hoort, en dat Miranda en ik een gelukkig leven gaan leiden, want dat hebben we verdient

 

Dank u wel

Please rate this

Lieve Vader, lieve God, 4/5 (1)

0
Lieve Vader, lieve God,
Lieve Vader, lieve God,

Lieve Vader, lieve God,

 Met tranen in mijn ogen typ ik nu een bericht aan u wat betrekking heeft op de liefde

Ik heb Sandra leren kennen op Lexa, een datingsite. We hebben dezelfde interesses zoals u gezien heeft.

Afgelopen Zondag is ze in Venlo geweest, en hebben we samen wat gedronken, en heel veel gepraat.

Ik ben verliefd op haar, en dat gevoel heb ik lang niet meer gehad wat ik bij haar voel.

We appen, hebben gisteren videogebeld, en ze is zo lief, zo bijzonder.

Vanmorgen kreeg ik een apje dat ze met haar gevoel zit, en dat ze nog geen relatie aan wil gaan, en dat komt hard aan, omdat ik werkelijk verliefd ben.

Ik respecteer haar, wil haar graag ook als beste vriendin houden, en dat gebeurt ook, hoe moeilijk het ook is om te denken dat er voorlopig niets in zit.

Mijn vraag aan u is, moet ik wachten? Want mijn gevoel zit zo hoog, ik wil haar absoluut niet kwijt

Vanavond gaan we eten in Sittard, en dan leg ze mij het uit waarom ze er nog niet aan toe is.

Ze is DE vrouw waar ik 44 jaar op heb gewacht, niet uit te leggen hoe dat voelt.

Ze heeft mij overtuigt van uw bestaan, en ik sta er open voor, dus ik hoop dat ik wat hulp krijg.

Wat moet ik nu doen? Het is een rot gevoel als je verliefd bent, en van de andere kant is dat gevoel niet.

Ze vind mij leuk, en ik haar zeker, pffff ik weet niet wat mij overkomt, ik respecteer haar zo.

U kent mij, dus u weet ook hoe ik ben, kunt u mij een tip geven, of in ieder geval zeggen dat ik geduld moet hebben, en dat het uiteindelijk goed komt?

Ik zal er alles voor over hebben om mijn liefde aan haar te geven

 

Dank u wel

 

Marcel

Please rate this

Brief aan God om familieleden 5/5 (1)

1
Brief aan God om familieleden
Brief aan God om familieleden

Lieve God ,wij vragen aub met spoed om familieleden die suggoraat tantes en ooms en opa en oma van mijn 3 kinderen willen zijn.Niemand kijkt naar ons gezin om

Please rate this

Lieve vader, Ik ben zo moe van het vechten 5/5 (2)

2
Group christianity people reading bible together

Ik ben zo moe van het vechten en vader ; u heeft zovaak mijn gebeden verhoort en toch mijn ene vraag aan u is ; neem mij tot u , a.u.b en toch wordt dit gebed niet verhoord . Waarom vader word ik zo gekweld.

Ik weet dat ik niet slecht ben en dat er nog mensen blij zijn  dat ik in hun leven mag zijn. Maar ik ben zo moe van dit rot leven en vraag mij af waar ik  dit  aan te danken  heb . Ben ik dan zo slecht in uw ogen ???? Bij mijn geboorte werd ik al gestraft.

Mijn moeder nam u weg toen ik 9 mndn oud was. Mijn tante bracht mij groot en voor haar was ik een last zo zag zij dat omdat ik haar leven in de war geschopt had. Tot mijn 15e  een liefdeloos leven gehad , met veel slaag, voor geen reden.

Toen mijn vader opgezocht op mijn 15e  en kreeg onderdak en zonder mijn weten regelde hij dat ik naar 8 mndn ineens maar weg moest gaan en emigreren naar mijn zus in Canada.

Ik had in die mndn dat ik bij hem verbleef een vriendje leren kennen en wou zo graag een kind , omdat ik iets wou waarvan ik kon houden dat van mijn was en raakte zwanger op mijn 15e

Toen mijn vriendje dat hoorde dat ik weg moest en moest emigreren , trapte hij het eruit .

Daarna pleegde hij zelfmoord.

Ik weg naar een onbekend land en zware depressies .

Na een zelfmoordpoging daar , werd ik weer terug op het vliegtuig gezet terug  naar Nl.

Niemand wou mijn terug nemen .

Niet mijn vader en niet mijn tante.. Was ik nou een rot kind , ken ik het begrijpen , maar dat was ik allerminst.

Waar moest ik heen op  mijn 17e jaar. Kwam in de prostitutie  terecht. Werd op gepakt door de politie en overgebracht naar zetten. Naar een jaar kwam ik vrij en stond weer alleen. Weer hetzelfde verhaal. De prostitutie  in , wat moest ik anders. 15 jaar volgend van zwaar geweld waarin ik zat en drugs omdat  ik mijzelf wou verdoven.  Op mijn 33e kon ik eruit komen. Depressies en overgehouden trauma’s  had ik eraan overgehouden. .Daarna  toen ik afgekickt was van de drugs. Volgde 15  jaar dat ik clean was.

Leerde een vrouw kennen waarmee ik ging leven omdat met mannen had ik het wel gehad. Dacht het geluk gevonden te hebben en het bleek dat ook zij gewelddadig was en de volgenden jaren  raakte ik weer verslaafd aan medicatie . Ik kickte af  en bleek dat mijn vriendin die het huis verlaten had inmiddels omdat bleek dat zij mijn met een schuld van 30.000 euro had achter gelaten, waarvan ik niets wist.

Al met al 10 jaar op mijn bed gelegen verslaafd aan medicatie en zware depressies. 7 jaar geknokt om alles weer op de rit te krijgen en nu sedert 2014 uit de schuldsanering. Heb alles weer keurig opgebouwd en heb mijn rust Nu en een mooi huis waar ik trots op ben. Maar te moeten leven met mijn depressies  mijn levenlang vanaf mijn 16e jaar is een hel voor mij.

WAAROM  moet ik daar meeleven. ?,,  Het kost mijn elke dag zoveel energie en ben zo moe van alles en wil zo graag sterven en bij u schuilen , vader.

WAAROM sterven mensen die niet willen en ik leef maar door gezond en wel..en ik wil zo graag van deze wereld af en ik leef maar door.  Vader ik heb verscheidene  zelfmoordpogingen   gedaan , ook dat en nu Vader ; vergeef mij ; ik wil er nu echt een eind aanmaken en weet dat het mijn nu zal lukken , omdat het gemakkelijk is om  medicatie online te bestellen.  Ik smeek u vader en ben bang voor het onbekende , maar niet bang om ter sterven , omdat donkerder als mijn leven nu is , kan het nooit worden. Zou u mijn vergeven kunnen. ??  Laat  mij  niet alleen nu , Vader !!  Neem mijn onder uw hoede en geef mij de rust Heer waarnaar ik zo verlang. Ik heb gevochten mijn levenlang en mijn best gedaan en iedereen  geholpen waar ik kon. Help u mijn nu Vader  ?? En laat mij ook niet in de steek.

U hield mijn op de been , maar nu  ben ik echt moegestreden

Vergeef mij Vader ..

Please rate this

Pinksteren 2018 No ratings yet.

0
Pinksteren 2018

Ik wens jullie een fijn Pinksteren toe. Wij herdenken dat de Heilige Geest uit de hemel op de apostelen en de andere aanwezige gelovigen werd uitgestort.

Het werk van de Heilige Gees is nooit gestopt, wonderen en genezingen vinden nog steeds plaats!

 

Please rate this

Afscheid van een lieve Moeder 5/5 (1)

0
Afscheid van een lieve Moeder
Afscheid van een lieve Moeder

Lieve God,

Ik weet het niet zeker maar als er een hemel is hoop ik dat u goed bent voor mijn moeder. Hoewel het al heel veel jaar geleden, is inmiddels meer dan de helft van mijn leven, mis ik haar nog vaak. Ik steek af en toe een kaarsje op voor haar. En op cruciale of gedenkwaardige momenten mis ik haar altijd een beetje meer.

Help mij om alleen aan het goede te denken en niet de verzinsels van mijn geest. Ze zorgen ervoor dat ik niet verder kom. Op persoonlijk vlak heb ik al stappen kunnen zetten en nu kom ik er achter dat op het professionele vlak het gemis of eigenlijk afscheid nemen ook een rol speelt. Lieve mama ik weet dat ik doe wat je altijd zelf had willen doen, waar je passie lag, je kwaliteiten en je lange weg ernaar toe. Ik doe het nu met volle overgave en toch houdt het weten dat jij niet lang hebt kunnen genieten van de kinderen in de klas, het vertrouwen van een directie, het gesprek met ouders, de individuen die je verder helpt, tegen. Tegen om mijzelf te ontwikkelen, het houdt me tegen om vrij te kiezen voor waar ik nu aan toe ben. En vooral omdat ik bang ben een beetje meer afscheid te nemen van jou. En ondanks dat ik rationeel weet dat je je dochter het beste gunt en alleen maar wil dat ze gelukkig is, is het emotioneel dat juist voelen om z o afscheid te kunnen nemen van wat ik nu doe iets anders.

Dus lieve God wilt u deze boodschap aan haar doorgeven? Ik hou van je, ik mis je nog zo vaak, en hoewel ik je gezicht niet meer voor de geest kan halen en je stem niet meer kan horen denk ik vaak aan je. Geloof je me als ik zeg dat ik al die jaren zoveel plezier in mijn werk heb gehad, dat het tijd wordt voor een nieuwe uitdaging en dat dat niet betekend dat ik jou een stukje meer vergeet? Met deze woorden wil ik je ook beloven dat ik me met net zoveel passie en met net zo veel toewijding zal geven aan wat ik hierna ook ga doen?

Lieve God help me met de juiste keuzes maken voor mij. De juiste keuzes zonder schuldgevoel, zonder angst voor afscheid en angst voor het nieuwe…laat me luisteren naar zingende mama beer die me het beste wenst en weet wat ik kan zodat de brullende mama beet zich een beetje meer op de achtergrond zet.

Liefs lisanne

Please rate this

Gebed voor Jennifer 5/5 (1)

0
Gebed voor Jennifer
Gebed voor Jennifer

Beste broeders en zusters,

Ik wil jullie vragen voor mijn dochter

Jennifer te bidden voor genezing

haar leverwaarde is hoog en we weten niet hoe dat komt. Maar wij vertrouwen in God dat Hij verhoord ons gebeden in Jezus naam. Amen

Bij deze wil ik jullie, alvast bedanken.

God zegen jullie in al je gebeden.

 

Lydia

 

Jezus Sirach 38

1 EER de geneesheer tot uw behoeften, met de eer die hem toekomt; want ook hem heeft de Here geschapen.
2 Want de genezing is van de Allerhoogste, en door de koning wordt de geneesheer geëerd.
3 De wetenschap van de geneesheer verhoogt zijn hoofd, en bij de groten is hij in bewondering.
4 De Here heeft de medicijnen uit de aarde geschapen, en een voorzichtig man verontwaardigt ze niet.
5 Is het water niet zoet geworden van een hout, opdat zijn kracht door de mens zou gekend worden?
6 Hij heeft de mensen wetenschap gegeven, om in zijn wonderen verheerlijkt te worden.
7 Door deze heelt hij de mens en neemt zijn krankheid weg.
8 De apotheker mengt ze ondereen, en zijn werken hebben geen einde, en van hem komt gezondheid op de aardbodem.
9 Mijn kind, in uw krankheid verzuim het niet, maar bid de Here, en hij zal u genezen.
10 Sta af van misdaden, en houd de hand recht, en reinig uw hart van alle zonde.
11 Geef de Here een welriekende reuk, en een gedachtenis van meelbloem, en breng hem een vette offerande, als die niet eerst begint, en geef de geneesheer plaats.
12 Want de Here heeft hem geschapen, en laat hem niet van u, want gij behoeft hem.
13 Daar is mischien een tijd, dat er in hun handen een goede reuk is.
14 Want ook zij zelf bidden de Here, dat hij hun geve, rust en genezing om te mogen leven.
15 Wie tegen degene zondigt, die hem gemaakt heeft, die zal in de handen van de geneesheer vallen.
16 Mijn kind over een dode laat tranen vallen, en begin te wenen als die zware dingen geleden hebt; doch omwind zijn lichaam naar behoren, en veracht zijn begrafenis niet.
17 Ween bitter, en wees vurig in het geklag;
18 En, maak de rouw naar zijn waardigheid, een dag of twee, om der lastering wil, en troost u vanwege de droefenis.
19 Want van droefheid komt de dood, en droefheid des harten kromt de sterken.
20 Als er kwaad wordt ingevoerd, blijft ook de droefheid, en het leven van een arme is een vervloeking des harten.
21 Begeef uw hart niet tot droefheid, zet ze van u, gedachtig zijnde aan uw einde;
22 Vergeet dat niet, want vandaar is geen wederkomst, en hem zult gij geen voordeel doen, en uzelf zult gij kwellen.
23 Gedenk aan mijn oordeel, want zo zal ook het uwe zijn; mij gisteren en u heden.
24 Als de dode rust, zo laat ook zijn gedachtenis rusten, en troost u over hem, wanneer zijn geest uitgegaan is.
25 De wijsheid van een schriftgeleerde wordt verkregen door de goede gelegenheid van de ledige tijd, en wie verzuimachtig is in zijn handeling, die zal niet wijs worden.
26 Wat zou hij wijs worden, die de ploeg houdt, en roem draagt in de prikkel, die de ossen drijft, en opgevoed wordt in de werken derzelve, en die van jonge stieren weet te spreken?
27 Deze zal zijn hart begeven om voren te maken, en zal waken om de koeien voeder te geven.
28 Zo is het gelegen met ieder schrijnwerker en timmerman, die de nacht gelijk de dag met zijn werk doorbrengt.
29 Zo ook met hem die de zegelen uitsteekt, en die steeds daarover blijft om verscheiden werk te maken.
30 Zulk een begeeft zijn hart om de schilderij na te maken, en waakt om het werk te voleinden.
31 Zo ook een smid, die nabij het aanbeeld zit, en slaat het ijzerwerk gade; de damp van het vuur versmelt zijn vlees, en hij heeft met de hitte des ovens te strijden.
32 De klank van de hamer en het aanbeeld vernieuwt zijn oor, en zijn ogen zijn tegenover de gelijkenis van het vat.
33 Deze begeeft zijn hart om zijn werken te voleinden, en waakt om ze te versieren, wanneer zij voleindigd zijn.
34 Desgelijks een pottenbakker zit op zijn werk, en drijft met zijn voeten het wiel om; welke altijd bezorgd is over zijn werk, en al zijn arbeid heeft zijn getal.
35 Met zijn arm geeft hij het leem een gestalte, en voor zijn voeten buigt hij zijn hardheid.
36 Hij begeeft zijn hart daartoe wat hij wel verglaze, en waakt om de oven te reinigen.
37 Alle deze vertrouwen op hun handen, en elk is verstandig in zijn werk.
38 Zonder hen zal geen stad gebouwd worden, en men zal daar niet in wonen noch wandelen, doch tot de raad van het volk zullen zij niet gevorderd worden, en in de vergadering zullen zij niet overgaan.
39 Op de stoel der rechters zitten zij niet, en het verbond van het recht verstaan zij niet, en brengen geen onderwijzing en recht te voorschijn.
40 Wijze spreuken worden bij hen niet gevonden, maar zij bevestigen het bezit der wereld, en hun wens is dat zij in hun kunst werken mogen.
41 In het algemeen, niemand wordt wijs behalve degene die zijn ziel daartoe begeeft, en die zijn betrachting heeft in de wet des Allerhoogsten.

Please rate this

Open sollicitatie aan God naar de functie van echtgenote. No ratings yet.

3
Open sollicitatie aan God naar de functie van echtgenote.
Open sollicitatie aan God naar de functie van echtgenote.

Geachte Heer,

Graag wil ik opnieuw solliciteren naar de functie van echtgenoot van Arnold.

Dit is voor mij de laatste mogelijkheid, de tranen zijn op, de tijd dringt.

Zes en half jaar geleden heeft U ons bij elkaar gebracht op een aparte manier, ondanks dat het begin wat stroefjes ging ben ik al gauw heel veel van hem gaan houden.

Ook zijn kinderen werden vanuit mijn hart geboren, ondanks dat zijn zoon toch wel even moeite had met ‘dat vrolijke mens die zo anders was als zijn echte moeder’.

Vaak heb hem ik onderschat, deze jongen heeft een spierziekte en is dus niet zoals andere kinderen. Dat hij toch wel erg gek op me was bewees de prachtige lieve kerstkaart die ik van hem mocht ontvangen.

Dat er veel problemen waren was duidelijk, maar problemen zijn er om opgelost te worden. Ik heb mijn baan opgezegd en werd niet alleen bonusmoeder maar ook de rechterhand van Arnold.

Na een sprookjesachtig huwelijk op het strand begon het ’echte’ leven, wat niet echt gemakkelijk was. Ik verloor mijn spiritualiteit en er bleek steeds grotere problemen op ons pad te komen. Het lukte me wel om de zaak weer vlot te trekken maar er was altijd wel weer wat. Arnold leunde helemaal op mij en dat benauwde me wel. Van de buiten wereld kreeg ik vaak te horen dat ik het wel erg zwaar had en dat ik best meer steun mocht verwachten. Echte liefde is onvoorwaardelijke liefde dus niet zeuren en doorgaan, U Here geeft niemand een leven dat ze niet aan kunnen.

Ik vond het heerlijk dat Arnold op vakantie ging met zijn vrienden en kinderen, dan kon ik hier thuis even weer de puntjes op de i zetten. Ik genoot van onze tijd samen, samen wandelen met onze honden, samen spelletjes doen of gewoon heerlijk samen zijn.

Arnold was zo blij met me dat ik zoveel voor hem deed en vergat nooit te zeggen ‘ik hou van je’ en ‘wij gaan nooit uit elkaar’. Ook de kinderen gaven wij deze bevestiging in hun toch wel een beetje onstabiele leven.

Vorig jaar april kregen wij het vreselijke nieuws te horen dat de moeder van Daan en Zilver, de ex van Arnold, niet meer lang te leven zou hebben. De kanker zit door haar hele lichaam. Natuurlijk waren de kinderen verdrietig maar zij zouden bij ons komen wonen en uiteindelijk zou ik ze adopteren als er dan wat met Arnold zou gebeuren – God behoede – ze bij me konden blijven. Ondanks dat het verdriet groot was, moedigde ik ze aan om er nog een mooie tijd van te maken en als ze troost nodig hadden was ik er voor ze. Ook dat heb ik aan hun moeder geschreven.

Op de zaak ging het ook niet goed, er waren/zijn veel financiële problemen en ik zette alle zeilen bij op het op te lossen. Zonder steun van wie dan ook.

Alsof dat niet genoeg was stierf onze alle grootste lieve hond van de 1 op de andere dag.

2 weken later kregen we ruzie, ik kon niet meer was aan het eind van mijn Latijn en was boos en verdrietig. Daan zijn gezondheid ging hard achteruit en een operatie moest gepland worden. Dit zou betekenen dat niet alleen zijn moeder zorg nodig had maar hij ook.

‘Vrienden’ gingen zich ermee bemoeien en na een heftige ruzie op zondagavond, omhelsde Arnold me maandagochtend en verzekerde dat het allemaal goed kwam, we houden toch van elkaar. Dat was 10 juni en ik heb hem niet weer gezien of gehoord.

Here, ik hoef u niet te vertellen wat er daarna gebeurd is, U heeft de respectloze acties gezien, de mensen die zich tegen mij keerden, het verdriet van de kinderen, onze ouders en natuurlijk van mij. Ik kan mij niet herinneren zoveel gehuild te hebben zo machteloos te zijn geweest en bij tijden zo boos. Gelukkig hielden mijn honden en een paar oprechte vrienden me op de been. Hoe vreemd, in 1 klap mijn man, mijn gezin en mijn werk kwijt.

De wildste verhalen gingen er rond maar ik besloot me terug te trekken, Arnold de ruimte te geven en hem liefdevolle berichtjes te sturen, dit kon toch allemaal opgelost worden? We zijn volwassen mensen en echte liefde overwint alles.

Ik kwam zijn zieke ex vrouw in het bos tegen, het gaat redelijk met haar maar Daan krijgt 14 februari wel die vreselijke operatie. Over onze breuk is niet gepraat, ze zag ons huwelijk toch al nooit zo zitten, ook omdat de kinderen het bij ons wel erg leuk vonden.

Het enige positieve was, dat ik de weg naar U weer terug vond God. Ik las alle beloftes wat betreft het huwelijk en zijn problemen (God kan herstellen wat gebroken is en het omdraaien naar iets geweldigs (Joel), wat God heeft samengebracht, kan niets uiteen brengen, geen enkele situatie is te slecht opdat God het niet kan herstellen en genezing brengen, God zal nooit mij verlaten en ook niet mijn huwelijk), heb mijn leven onder een vergrootglas gelegd.

De mensen die ik moest vergeven heb ik vergeven, ik ben in liefde gaan leven en aan een ieder die hulp nodig had mij aangeboden. Ik heb het huis op orde gebracht, mijn gezondheid, gebeden, gebeden en nogmaals gebeden. Als de kinderen bij me kwamen geen kwaad woord over hun vader. Ik heb een Noveen kaars gebrand, gevast en gebeden, gebeden.

Totdat ik toch donderdag bij de advocaat terecht kwam, Arnold heeft en mijn ontslag en de scheiding aangevraagd. Vier uur lang vertelde de advocaat mij mijn rechten op werk en scheiding en iedere minuut heb ik U aangeroepen mij Heer. De advocaat zij dat ik realistisch moet zijn hij geloofde niet in wonderen, ik wel omdat ik in U geloof Here, (U bent groot, U bent God, U bent wonderen, God kan als Hij dat wil alles op slag veranderen).

Er is dus nu een vacature, eigenlijk 2, maar 1 is genoeg, dus God ik solliciteer bij deze. Zoals U weet voldoe ik aan de functieomschrijving. Ik ben liefdevol, geduldig, kan goed luisteren, gepassioneerd en vrolijk. Ik woon nog steeds in ons huis waar het gezellig is, schoon is en een ieder kan komen die daar behoefte aan heeft.

Ik kan Daan straks (14 febr) steunen in zijn moeilijke periode in het ziekenhuis, ik kan zijn moeder niet vervangen als zij overlijdt, maar wel van hen houden en verzorgen zoals zij altijd gedaan heeft en in haar glorie de kinderen tot prachtige volwassenen maken.

Ik kan er zijn voor de zaak, als geen ander weet ik wat er speelt en hoe we problemen kunnen oplossen, als geen ander kan ik ondersteunen en meedenken en als geen ander kan ik het allemaal wat makkelijker maken.

Ik kan er zijn voor Arnold, de liefde van mijn leven, ik zie nu in waar ik het beter had moeten doen, ik kan hem troosten en helpen, ik weet nu wat mijn prioriteiten zijn en ondanks alles deze doorstart kan maken. Ik ben goed zoals ik ben want U Here heeft leven in mij geblazen en dat heef U niet voor niets gedaan.

Het salaris wat ik vraag is niet veel. Het mogen invullen van deze vacatures en de kans die U mij daarin geeft is de beloning. Ik ben ook al tevreden met een jaarcontract mocht U mij toch niet goed genoeg vinden voor deze positie, stap ik in liefde en met opgeheven hoofd op.

Ik heb de mensen allang vergeven die mij de afgelopen maanden de rug toe hebben gedraaid en er niet voor me waren zoals ik er altijd voor hen was. Hey iemand is natuurlijk ook gezelliger met een goede baan en een vrolijk humeur.

Ook Arnold heb ik allang vergeven hoe hij me heeft laat zitten, hij heeft op dit moment de verkeerde mensen om zich heen.

Ik luister niet naar de mensen die mij voor gek verklaren omdat ik hem nu toch nog terug wil ondanks alles wat hij ‘geflikt’ heeft. Dat is tussen U en mij.

Ik weet dat als U ergens een deur dicht gooit er een raam open gaat. Ik weet dat u misschien een veel betere toekomst voor mij heeft, maar Here ik wil graag weer door dat raam naar binnen naar ‘mijn’ gezin, naar ‘mijn’ zaak. Ik geloof en verklaar dat dit echt is wat ik wil, ik ben hiermee meer dan gezegend. En nogmaals mocht U denken dat ik niet geschikt ben voor deze ‘functie’ kunt U mij er naar een tijdje weer vanaf halen, maar ik zal U niet teleurstellen.

Lieve God, de Baas van het Universum, de Schepper van mijn leven, mijn Hemelse Vader, ik smeek u met gevouwen handen op mijn knieën, gunt U mij de kans om deze vacatures te vervullen, een doorstart van ons huwelijk, laat dankzij ons mensen weer in U en Uw wonderen geloven (zelfs de doorgewinterde advocaat).

Uw reactie zie ik, hopelijk op korte termijn, met belangstelling tegemoet,

Uw liefdevolle kandidaat

Alie

 

AMEN

Please rate this

Kerstmis 2017 No ratings yet.

0
Kertmis 2018
Kertmis 2018

Ik wens iedereen een gelukkig kerst 2017 toe. Met komst van Jezus was vergeving van iedereen door God mogelijk. Het offer van Jezus heeft invloed op ons leven. Het is niet alleen vergeven worden, maar ook worden vergeven. Sommige dingen draai je niet terug in een leven, maar voor de rest van je leven krijg je rust dat je wordt vergeven en dat jezelf ook anderen hebt vergeven.

Inmiddels ben ik al een jaar lid van groot nieuws radio, een zender die nu nog gedurende een jaar is te beluisteren via de middengolf 1008 KHZ, daarnaast is groot nieuwsradio te beluisteren via internet of via DAB. (http://grootnieuwsradio.nl)

Jullie kunnen ook grootnieuwsradio steunen.

Er is ook een andere zender op DAB actief en dat is Radio Marie, dit is een katholieke radiozender. (http://www.radiomaria.nl/). Deze zender geeft ook hoop.

Wij ontvangen regelmatig berichten, berichten met een bijlage openen wij niet, i.v.m. het gevaar op een virus. Wij open alleen berichten met alleen tekst.

De geboorte van Jezus staat in Lucas 2:6-7. In de Statenvertaling luidt deze tekst:
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

De eerste reacties op de geboorte van Jezus (Lucas 2:15-20)

In het laatste gedeelte van het verhaal worden de eerste twee delen met elkaar verbonden. De herders vinden inderdaad het kind in de kribbe. Naast hun reactie staat de reactie van Maria (vers 19) en van andere aanwezigen (vers 18). De contemplatieve reactie van Maria functioneert als voorbeeld voor de lezers.
Het Evangelie volgens Lucas (vaak kortweg Lucas of Lukas genoemd) is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het behoort tot de drie synoptische evangeliën. Het boek is geschreven in het Koinè-Grieks.

Please rate this

Gebed aan onze hemelse vader 4.5/5 (2)

0
Gebed aan onze hemelse vader
Gebed aan onze hemelse vader

In naam van de vader de zoon de heilige geest amen.

Heilig is uw naam.

Vader ik probeer altijd alle touwtjes in handen te hebben,en hoop dat u mij vergeeft, want ik heb geen controle over alles wat er gebeurd.

Mijn kinderen zijn volwassen, soms zou ik graag dingen anders zien in hun belang,maar ik heb daar geen controle meer over,Ik heb ze maar te leen gehad. Vergeef mij vader voor mijn ongeduld, vergeef mijn Controle, vergeef mijn zonden.

Leer mij hoe ik moet genieten van het leven,vertel mij of ik mezelf moet laten dopen,Ik ben mijn hele leven al met u bezig Onze Vader Jezus Christus.

Is mijn geloof in u voldoende, ik weet dat u niet meer geef dan ik kan dragen , ik dank u daarvoor.

Ik vraag u om een beetje voorspoed,u kent mij als geen ander, u weet wat mij gelukkig maakt. Ik dank u voor ons dagelijks brood voor moeder aarde voor de natuur, voor de mensen die op mijn pad komen, voor de dieren.

Alles heeft een reden dat geloof ik Vader,alles is zoals het moet zijn.

Ik vraag u om kracht liefde geduld wijsheid gezondheid voor allen die ik liefheb en voor mijzelf.

Uw wil zal geschieden,uw koninkrijk zal komen.

In liefde en in licht ik zal u volgen.

Amen

Please rate this

Lieve Jezus, Ik hoop dat u mee leest. 5/5 (1)

0
De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18).
De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18).

Lieve Jezus.
Ik hoop dat u mee leest.

Eerst wil ik u bedanken Jezus.
Bedankt voor mijn ogen mijn oren
Mijn benen en mijn ziel.
Ik besta en leef omdat u leeft.
iemand vertelde vandaag
Een bijzonder verhaal.
Zij liep op straat en zag een man naast haar lopen met een paraplu
Hij lachte naar haar
Hij zei kom onder de paraplu

Hij had vriendelijke ogen dus ze vertelde dat ze christelijk was..Dat was hij ook zei hij.
Ze voelde dat Jezus naast haar liep
Door de heilige geest.
Zouden vele zonder het gemerkt hebben
Een ontmoeting met u gehad hebben.
Zou ik u ooit ontmoet hebben.
Jezus ik mis u.
Wilt u een wonder doen in mijn leven.
Ik mis je echt.
Ik wil zo graag met u praten.

Jezus wilt u mijn hand vasthouden.
Als ik wist dat morgen de opname zou zijn..
Zou ik je vandaag nog missen.
Mijn vraag zou ook zijn..
Staat mijn naam en van mijn gezin
In het heilige boek.
Jezus u bent zo heilig..
Zo goed..
En wie ben ik.
Zoveel zonden die ik beging
Zoveel pijn dat het nu doet.
Vergeef mij heer.
Want wat zou ik zeggen als u voor mij stond
Of naast mij.

Ik zou je eerst omhelzen
En vragen neem mij aub mee naar de hemel
Al is het maar voor 1 seconden.
Laat mij zien waar u bent.
Laat mij de liefde van de hemel zien.
Ik zou naar je handen kijken
Je wonden zien..
En je hand vast houden.

De handen die onze zonde droeg.
Jezus deze brief is voor U
Aub neem me mee voor even.
Ik wil graag daar mijn kinderen omhelzen
Ze vergeving vragen.
En ik zou het licht van liefde omhelzen.
Ik zou je verhaal willen horen
Hoe je opgroeide als kind.
En naar ons volmaakte lichaam kijken
Zonder pijn verdriet en afwijzing.
Jezus ik zou je vertellen wat U
Al wist..
Ik hou van U
Nu en voor altijd
U bent mij niks verschuldigd
Maar mijn handen zijn nog leeg…
wilt u mij

Vullen mij met u liefde Jezus.
Laat mijn gezin nooit los.
Ik vraag om vergeving van deze personen
Wilt u in hun leven komen.
Aub redt deze mensen van de duisternis
En breng ze naar het licht.
Weet zijn gemaakt naar u evenbeeld

De duivel heeft geen recht op ze.
Daarom aub Jezus
Redt ze voor de duisternis
Ik breng ze voor u troon.
Ik hun naam vraag ik vergeving.
Ik draag hun zonde nu.
Reken ze hun zonde niet toe.
Maar laat ze tot u komen..

Geef ze dromen laat ze u stem verstaan.
Dit zijn hun Namen
Die ik bescherm met u genade..
Conny
Mirande
Jeroen
Tamara
Jessin
Joey
Marco
Migaela
Mijn moeder
Mia en corrie
Ome huur
Monique
Max
Canou
Mussi
Hetie
Amanda
Mijn buren
Abdou

En zegen mij en Edward.
Breng Edward naar zijn kinderen.
Breng ons samen.
En laat mij weer de liefde voelen.
Jezus ik hou van U
Verlos mij van het kwade.
En ik zal wachten tot ik bij je zal zijn.
En dan zal het voor altijd zijn.
Anja christus

Please rate this

Groot Nieuws Radio op 1008 AM blijft bestaan tot 1 januari 2019 No ratings yet.

0
Groot Nieuws Radio op 1008 AM blijft bestaan tot 1 januari 2019
Groot Nieuws Radio op 1008 AM blijft bestaan tot 1 januari 2019

Groot Nieuws Radio mag tot 1 januari gebruikmaken van de middengolf zender op 1008 AM. De middengolf frequentie vervalt en Groot Nieuws Radio gaat over op DAB. Digital Audio Broadcasting (DAB, soms ook aangeduid met Terrestrial Digital Audio Broadcasting of T-DAB) is een Europees systeem dat sinds 1993 gedigitaliseerde radio-uitzendingen mogelijk maakt, als alternatief voor analoge radiosignalen.

DAB maakt een storingsvrije ontvangst mogelijk, waarbij bovendien meer zenders mogelijk zijn. Dit kan een oplossing bieden voor de huidige capaciteitsproblemen op de FM-band. Bovendien is het mogelijk om tijdens de uitzendingen meer randinformatie door te sturen en (voor de luisteraars) de radioreclames weg te filteren.

De trouwe luisteraars, waaronder ondergetekende hebben ruimschoots de tijd om een DAB + radio te kopen. Momenteel al verkrijgbaar vanaf €45.

Ik vind het wel jammer, omdat de middengolf een landelijke dekking had en tot in België en Duitsland was te ontvangen.

Middengolf Zendstation Flevoland (Nederland)

Please rate this

Lieve God Wat ben ik blij om U te kennen 5/5 (1)

3

Lieve God,

Het is nu 23.53 en ik zat aan U te denken. Wat ben ik blij om U te kennen.
Ik zat te denken hoe mooi het zal zijn als ik bij U ben. Naast u slapen als een klein kind. Uw armen om me heen. Met U samen aan tafel heerlijk eten. Het liefst zou ik deze leven verlaten en bij U zijn. Niet om zelfmoord te plegen hoor, maar ik hoop stiekem op een natuurlijke dood of dat ik een ziekte word getroffen. Waarom? Ik wil gewoon bij U zijn. Ik vind mijn leven wel leuk hoor. Maar ik mis U.
Zoveel.

Het gemis is soms te groot. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Het kan zijn dat ik psychisch niet in orde ben. Ik heb wel een diagnose schizofrenie. Alleen ik hoor letterlijk niets wat mensen niet kunnen horen. Of ik zie niks wat andere mensen niet zien. Wel voel ik dat er over me word gestreden. De duivel strijd over mij met U God! Ik wil de duivel niet kennen God. Ik wil U kennen.

Het is een soort geestelijke strijd. De soort stemmen in je hoofd van zeg maar de duivel en die zegt steeds: Kom bij mij! Je kan bij mij liefde vinden. Ik vind het zo moeilijk op dat moment en dan zou ik willen sterker in mijn schoenen staan. Op dit moment wil ik dan U kiezen en niet twijfelen.

Ik noem die soort stemmen een gezwel in mijn hoofd of een gezwel in mijn gedachten. Het zijn echt wrede stemmen. Want als ik op inga dan laten ze hun aard ‘zien’. Zien bedoel ik dan met mijn gedachten die ik in beelden denk. Ik zie ze niet letterlijk voor me maar dan in mijn hoofd. Vreemd is het dan. Soms word ik in mijn leven moe door dit soort toestanden. Ik mag eigenlijk niet klagen, want ik heb U leren kennen. Ik heb U voor mijn 21ste niet gekend. U heeft me gewoon gered van mijn oude leven. Waar ik in de religie Hindoeisme Goden aanbad, die ik 20 jaar lang steeds aan dacht waarom krijg ik niet? Waarom haten mensen me? Toen ik naar de kerk ging, wauw dat was mooi. Rust ligt daar.
Ik vind ook rust in de natuur God. Ik zie wat U voor ons gemaakt heeft. Als ik naar mijn handpalmen kijkt en de lijntjes goed bekijkt dan denk ik: wauw wat bent U zo creatief om in details alles mooi te maken.

Omdat ik vind dat schizofrenie niet bij me past wil ik stiekem een ernstige ziekte hebben, waarin ik me kan vinden. Dat ik denk, dus daar komen ze vandaan. En dat ik spoedig gaat overlijden en dan bij U komt. Het klinkt vrij ernstig dat ik zo zegt. Ik ben niet bang voor doodgaan. Ik wil ook niet zelfmoord plegen, omdat ik dan mijn ouders en andere dierbare pijn zal doen. Maar ik zou een vreedzame dood willen hebben. Maar het is Uw wil. U beslis of ik doodga of niet. Als het Uw wil is dat ik moet blijven leven, wil ik mezelf zetten voor een goeie doel. Mensen helpen met ziekte bijvoorbeeld. Verpleegkunde zoiets. Als ik niet in dit leven ga trouwen dan zou ik in de klooster willen wonen. Mijn leven aan U geven. Het is nu 00.20 uur. Ik ga slapen. Ik hou van U en wil U in mijn hart koesteren. U bent gewoon een wonder.

Door: M.P

Please rate this

‘Nederlandse kerken: luister naar noodkreet Palestijnse christenen’ No ratings yet.

0
De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18).
De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18).

The Rights Forum stuurt open brief door van Palestijnse christelijke organisaties

AMSTERDAM, 20170626 — De Nederlandse kerken moeten gehoor te geven aan een Palestijnse oproep om schrijnend onrecht duidelijk te veroordelen en een standpunt in te nemen over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Dat werd maandag benadrukt in een brief van The Rights Forum aan vier Nederlandse protestantse kerkgenootschappen.

Aanleiding voor de oproep van The Rights Forum was een eerder deze maand gepubliceerde open brief van Palestijnse christenen uit Jeruzalem en Bethlehem, gericht aan de Wereldraad van Kerken. The Rights Forum stuurde deze Palestijnse open brief door aan de vier Nederlandse kerken die lid zijn van de Wereldraad van Kerken: de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Kerk en de Remonstrantse Broederschap.

De brief van de christelijke organisaties maakt, volgens The Right Forum, duidelijk dat “het water de Palestijnse christenen aan de lippen staat en de tijd voor diplomatieke of theologische vaagheid voorbij is”. Het uur van de waarheid is, wat de Palestijnse christen betreft, aangebroken. “Wat gevraagd wordt van christenen overal ter wereld, ook in Nederland, is een duidelijke standpuntbepaling.”

Door de afscheidingsmuur en talrijke checkpoints is het voor christenen uit Bethlehem bijna onmogelijk om hun religieuze tradities uit te oefenen: een bedevaart naar het een paar kilometer verderop gelegen Jeruzalem is bijvoorbeeld onmogelijk.

The Rights Forum dringt er bij de Nederlandse kerken op aan “te luisteren naar de stem van de Palestijnse christenen en binnen de Wereldraad van Kerken positief op hun oproep te reageren”. Ook wordt er op aangedrongen de Palestijnse brief binnen de gemeentes te bespreken.

The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël en komt op voor de rechten van de Palestijnen. De organisatie wordt ondersteund door een netwerk van ex-ministers en experts op het gebied van het internationaal recht en mensenrechten.

Het aantal Palestijnse christenen in Israël / Palestina is minder dan 2% van de bevolking, in totaal zo’n 160.000 mensen. Hiervan wonen zo’n 50.000 Palestijnse christenen op de Westelijke Jordaanoever.

Please rate this

Goede morgen God, 5/5 (2)

2

Ik zit weer eens achter mijn computer, alleen met mijn gedachten en zorgen. Mijn gedachten gaan iedere keer terug naar mijn jeugd, die ik niet zo positief heb ervaren. Ik heb altijd het idee dat mijn ouders en dan vooral mijn vader mij liever niet had gehad. In mijn jeugd heb ik heel weinig aan mijn vader gehad, hij was altijd te moe om iets met mij te doen. Mij stimuleren iets in de sport te gaan doen was er niet bij, mee naar het voetballen b.v. mocht ik nooit. Gaan fietsen met mij, zoals hij dat met mijn oudere broers en zusters deed, was voor mij niet weggelegd. Op vakantie gaan was niet aan de orde, hij nam niet eens zijn vakantiedagen op. Werken, werken en nog eens werken. Ja voor de pastoor had hij alle tijd en voor het werk in de parochie was altijd tijd en ruimte al koest hij zijn eten ervoor laten staan.

Ik kreeg langzaam aan een grote hekel aan hem. Hij kon vreselijk chagrijnig zijn vooral naar mij toe. Er is een periode geweest dat we geen woord tegen elkaar zeiden als we s morgens aan tafel kwamen.
Later, toen ik aan een werkkring toe was, hoopte ik wat meer steun van hem te kunnen krijgen maar dat was teveel gevraagd. Hij had een goede baan als hoofd-vertegenwoordiger en ik wilde graag als vertegenwoordiger gaan werken. Ik solliciteerde, ook bij zijn werkgever, naar diverse banen. Ik hoopte dat hij me zou helpen en onder zijn leiding opgeleid zou kunnen worden. Maar via, via heb ik gehoord dat hij als leidinggevende een negatief advies had gegeven over mijn sollicitatie. Ik ben toen bij een ander bedrijf aangenomen. Ik ben nu 71 jaar maar het zit me nog steeds vreselijk dwars.
Daarnaast hebben mijn vrouw en ik weinig geluk in ons leven gekend. Mijn vrouw is al haar hele leven cpod-patient. Heeft het bij tijden heel erg benauwd. Lopen al jaren bij diverse specialisten.
Tot overmaat van ramp krijg ik een hersentumor, wordt daaraan geopereerd en houd er een suikerziekte aan over. We hopen daarmee dat we wat gezonder kunnen leven maar nee dat kan niet want mijn vrouw krijgt weer klachten en belandt weer in het ziekenhuis. Later krijg ik een nierprobleem en komt er darmkanker bij. Die kanker wordt weggenomen maar dat houdt weer in dat ik niet meer in aanmerking kom voor een nieuwe nier. Problemen, problemen.

Ja al die toestanden proberen we met zijn tweeen te dragen en vaak lukt het ook maar soms wordt het teveel. We hebben veel gebeden en gehoopt op wat meer geluk en gezondheid maar ik heb het idee dat we teveel verwachten van ons gebed. Ook hebben we vaak met ons probleem bij Maria aangeklopt maar naar ons gevoel tevergeefs. We verliezen zo weel heel veel vertrouwen in ons geloof en ook in God.
Als Hij dan zoveel met ons op heeft, en zelf zegt, vraag en je wordt gegeven. Nou ja bij een ander misschien maar niet bij ons. Soms wordt ik heel boos en vloek ik en scheld ik omdat ik het niet meer zie zitten. Ik wil graag dat Hij me helpt maar ik heb het gevoel dat Hij me niet eens hoort. Ik ben al zover afgedwaald dat we zondags al niet meer naar de kerk gaan terwijl ik vroeger altijd ging, maar ik kan het nu niet meer opbrengen daarheen te gaan. HELP me nu eens om de problemen van het leven te overwinnen en nog een aantal jaren wat meer geluk te kennen, ook voor mijn vrouw. Het enige dat we hebben en waar we heel gelukkig mee zijn, zijn onze twee pracht dochters en drie heerlijke kleinkinderen. Maar we kunnen door onze lichamelijke klachten niet de opa en oma zijn die we zo graag zouden willen zijn.
Wat moet ik toch doen om gehoord en verhoord te worden. Ik weet het niet meer.

Een wanhopige verdwaalde.

Please rate this

Leken bouwen Mariabasiliek in Amsterdam No ratings yet.

0

Een groep enthousiaste gelovigen in Amsterdam heeft besloten zelf de bouw van een bedevaartkerk c.q. Mariaheiligdom ter hand te nemen met goedkeuring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr.J.M.Punt.

Volgens Mathe Reijnierse, een van de initiatiefnemers, zijn architect, grond en geld geen probleem. Architect Pi de Bruijn zou bereid zijn het ontwerp van de basiliek op zich te nemen en een Filipijnse devotée is bereid het benodigde  startbudget te leveren.

Volgens Reijnierse staat het projectbureau van de Zuidas, dat over de te bebouwen grond gaat, niet onwelwillend tegenover het plan. Het te bebouwen terrein tegenover de RAI, de uiterste punt van de Zuidas, stond al sinds 2005 in de planning met een culturele bestemming .  Een groot theater voor Joop van den Ende annex uitgaansgebied zou aldaar gerealiseerd moeten worden als waardige afsluiting van de Zuidas. Dit plan ging uiteindelijk niet door waardoor het terrein bestaande uit 5 kavels jarenlang braak bleef liggen, en momenteel gebruikt wordt voor tijdelijke volkstuintjes.

Mgr. Punt, de bisschop onder wiens jurisdictie de bedevaartkerk valt, heeft te kennen gegeven dat het bisdom zelf niet de bouw ter hand kan nemen maar dat leken initiatieven mogen nemen :  “ ..als men  kans ziet iets te creëren of bouwen, doe maar , mijn toestemming heeft het “.

Nadat Mgr. Punt op 31 mei  2002 de Mariaverschijning van Amsterdam officieel goedgekeurd heeft met de hoogste kerkelijk goedkeuring het “constat de supernaturalitate”,  staat Amsterdam in feite op gelijke hoogte met bedevaartplaatsen als Lourdes en Fatima en Santiago de Compostella.

Volgens hispanist en schrijver Robert Lemm  is de discrepantie tussen de al grote bekendheid in het buitenland van de Vrouwe van alle Volkeren, de titel waaronder Maria in Amsterdam verscheen,  en de onbekendheid in Nederland zelf, te wijten aan kerkpolitiek.  De Nederlandse kerkelijke hiërarchie zou de Amsterdamse Mariaverschijningen niet “opportuun” vinden schrijft Lemm op basis van archiefonderzoek in zijn onlangs uitgekomen boek “Valse schaamte, of waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen”.

De Vrouwe van alle Volkeren zelf , die treffend wordt afgebeeld in een groot schilderij dat te bezichtigen is in een dagelijks voor het publiek toegankelijk kapel aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam, geeft in Amsterdam de zelfde dringende boodschap als in Fatima.  Zij waarschuwt voor een naderende wereldcatastrofe.  Als middel om deze  “wereldcatastrofe”  ofwel politiek en economische ineenstorting af te wenden en de vrede te verkrijgen voor de wereld, vraagt zij om de bouw van een bedevaartkerk ter hare ere en om een door de kerk af te kondigen 5e mariaal dogma waarin Maria als moeder der mensheid wordt aanvaard, en als de door God aangestelde middelares, voorspreekster en medeverlosseres.

Aan eenieder die voor haar schilderij komt bidden belooft de “Vrouwe”  hen gebed te zullen verhoren.

Dit ”wonderschilderij”  zal te zijner tijd in de te bouwen bedevaartkerk geplaatst worden . Meer hierover is te vinden op de site :  hetvijfdemarialedogma.nl

Op 22 augustus zal de Amsterdamse kunstenaar en vredesactivist Rob Schrama een lichtpiramide oprichten boven het terrein waar de bedevaartkerk gebouwd kan worden . Tevens zal  er een interreligieuze gebedsbijeenkomst gehouden worden om de voorspraak van de Vrouwe af te smeken.

Please rate this

Pinksteren No ratings yet.

0

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41

Please rate this

Studiebijbel.nl No ratings yet.

0

Ik wil jullie wijze op de website Studiebijbel. Hier kan je leren over de bijbel

“Het Centrum voor Bijbelonderzoek is ervan overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is. Daarom ondersteunen en helpen wij mede gelovigen om zich in de Bijbel te verdiepen.”

 

Please rate this

Adoptagranny.nl No ratings yet.

0

Adoptagranny is een website die zich richt op onze oudere medemens die in de problemen bevind door onvoldoende inkomen. De film laat zien wie Valentina is, zij en andere mensen hebben onze hulp nodig. Kijk eens naar dit verhaal en laat je hart spreken.

De tachtigjarige Valentina uit Rusland heeft er jarenlang alleen voor gestaan. Als weduwe moest ze alle zeilen bijzetten om genoeg geld te verdienen. In de zomer lukte dat door de verkoop van groenten, maar de winter was elk jaar een zware periode. Valentina had geen contacten in haar omgeving. Haar zoon is vertrokken en haar man overleed in 1976. ‘Ik ben gewend geraakt aan de stilte.’

Adoptagranny.nl

Please rate this

Hemelvaartsdag No ratings yet.

0
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In de volgende Europese landen is Hemelvaartsdag op donderdag een officiële feestdag: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland. In Portugal wordt deze dag in de volksmond zelfs Quinta-Feira da Ascensão (Hemelvaartsdonderdag) genoemd in plaats van de officiële benaming: A Festa da Ascensão (het feest van de Hemelvaart). In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren

Please rate this

Pestgedrag 5/5 (1)

6
pestgedrag
pestgedrag

Stelling, moet je als een christen of als mens pestgedrag toelaten of moet je er iets tegen doen. Stel op je werk wordt iemand stelselmatig gepest, wordt je dan een mede pester of wil je het pesten stoppen. Kan pesten ook binnen een geloof gemeenschap en wat doe je eraan.

Als niets doet, wordt je een mede pester. Dit deze stelling kreeg ik toegestuurd. Jullie kunnen hierop reageren.

Please rate this

DOUDE VAN TROOSTWIJK BENOEMD AAN DOOPSGEZIND SEMINARIUM No ratings yet.

0

Chris Doude van Troostwijk wordt de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. De filosoof is daarmee de opvolger van prof. dr. Erik Borgman, die sinds september 2015 de wisselleerstoel bekleedt. Prof. dr. Doude van Troostwijk zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten om een filosofische onderbouwing te geven aan vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

Het Doopsgezind Seminarium, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. De wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie is in 2015 ingesteld om, in een geseculariseerde tijd, invulling te geven aan de positie en rol van de vrijzinnigheid. Belangrijk onderdeel daarvan is de wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij.

Chris Doude van Troostwijk (1962) studeerde theologie en film- en theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij was programmamaker bij de IKON (televisie), oprichter van de vrijzinnige website Zinweb, docent Filosofie aan de Theologische Academie van Hogeschool Holland en onderzoeker aan het wijsgerig instituut van de Universiteit van Amsterdam (ASCA). Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder ‘Leven met Albert Schweitzer’. Doude van Troostwijk woont in Schweitzer’s dorp Gunsbach in de Elzas en houdt zich al jaren bezig met de ethische mystiek van zijn illustere dorpsgenoot. Als hoogleraar godsdienstfilosofie heeft zijn hoofdbetrekking aan de Luxembourg School of Religion Society, waar hij directeur is van het onderzoeksproject Philosophies, théologies et éthiques des finances. Tevens is hij als gastdocent ethiek verbonden aan de Theologische Protestantse Faculteit van de Universiteit van Straatsburg.

In zijn rol als visiting professor zal Doude van Troostwijk werken aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken en aan een specifieke onderzoekspublicatie. Daarnaast zal hij bijdragen aan studiedagen, aan onderwijs en nascholing, en is hij beschikbaar voor lezingen in doopsgezinde gemeenten. In zijn onderzoek staat de vraag naar het verband tussen individuele ervaring en gemeenschapsvorming centraal. Doude van Troostwijk: ‘Vrijzinnigheid definieert zichzelf doorgaans als “niet-dogmatisch”. Mijn onderzoek en onderwijs beogen daarentegen te komen tot een affirmatieve definitie van het begrip. Vrijzinnigheid mag dan “niet-dogmatisch” zijn, maar wat is het dan eigenlijk wel?’

Tijdens een symposium, dat plaats zal vinden op 5 oktober in de doopsgezinde kerk te Amsterdam, zal Doude van Troostwijk de positie van visiting professor officieel overnemen van zijn voorganger Erik Borgman.

Please rate this

Bisschoppen buigen zich over bedevaartkerk Amsterdam ? No ratings yet.

0

Volgens  hispanist en schrijver Robert Lemm  lijdt de Nederlandse katholieke kerk aan valse schaamte ten opzichte van de –  in 2002 –  kerkelijk goedgekeurde verschijningen van Amsterdam. Dit wordt door hem op treffende wijze beschreven in zijn onlangs  in maart uitgekomen boek met de toepasselijke titel : “Valse schaamte ; waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen”.

Dat Nederland een Mariaverschijningsplaats binnen haar grenzen heeft die niet onderdoet voor Fatima qua niveau van kerkelijke erkenning  en qua inhoudelijkheid is buiten Nederland in brede, katholieke, kring al jaren bekend.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam , Monseigneur J.M.Punt is echter vooralsnog een roepende in de kerkelijke woestijn in zijn pogingen om Amsterdam op de kaart te zetten als internationaal bedevaartsoort  met bijbehorende  bedevaart kathedraal voor de ”Vrouwe van alle Volkeren”, de naam waaronder Maria in de jaren ‘40 en ‘50 een aantal malen in Amsterdam verscheen.

Toch schijnt het kerkelijk tij te keren, gezien de alom hernieuwde belangstelling voor de heilige Maria als icoon van de kerk en als moederlijke toevlucht voor de gelovigen. Hiervan getuigd onder andere de toewijding aan Maria die  de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen in Maastricht hebben uitgesproken in een versperviering in de Onze-Lieve-Vrouwe-Basiliek op 13 mei.

Volgens Lemm kan de Maria verschijning van Amsterdam  –  28 jaar na Fatima – beschouwd worden als de apotheose van een reeks van 8 kerkelijk erkende Maria verschijningen sinds 1830. In Fatima werd een toewijding gevraagd die nu door de Nederlandse bisschoppen gedaan is, en die in 2013 door paus Franciscus uitgesproken is in Rome nadat Johannes Paulus in 1984 al deze toewijding voor het eerst heeft uitgesproken.

Uit de Amsterdamse koker komt de roep om een vijfde Mariaal dogma , een zaak waar nu al wereldwijd door velen voor geijverd wordt . 800 Bisschoppen , 40 kardinalen en 8.000.000 leken gelovigen hebben al petities hiervoor ondertekend.

Op 27 mei zal in het Forum Centre van de RAI  het jaarlijkse congres gehouden worden rond dit thema , het vijfde Mariale dogma en de Vrouwe van alle Volkeren in aanwezigheid van verschillende bisschoppen zal door theologen de voorgang van dit dogma worden besproken.

Zal Maria eindelijk in Amsterdam/nederland verschenen mogen zijn?

Please rate this

Pinksteren No ratings yet.

0
Meer informatie Pinksteren afgebeeld door Giotto (Padua)
Meer informatie Pinksteren afgebeeld door Giotto (Padua)

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.

De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41.

In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd had.

Uitstorting van de Heilige Geest

De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur ‘s ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een bovenvertrek in Jeruzalem (Handelingen 1:13 en 2:1).

Aanhalingsteken openen Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.

Please rate this

Jezus – Het paasverhaal – nederlands No ratings yet.

0

Het paasverhaal, prachtig verfilmd. deel de goede boodschap

Please rate this

Goede vrijdag No ratings yet.

0
Schilderij dat de Kruisiging van Jezus verbeeldt
Schilderij dat de Kruisiging van Jezus verbeeldt

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke Evangeliën:

Matteüs 27:1-61
Marcus 15:1-47
Lucas 22:66–23:56
Johannes 18:28–19:42

e betekenis van de dood van Jezus en van Goede Vrijdag ligt in het offer dat Jezus volgens de evangeliën heeft gebracht (Marcus 10:45)[5]. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer (Hebreeën 10:4-10). De offers in het Oude Testament moeten gezien worden als een voorafschaduwing van of vooruitzien naar de dood van Jezus. De geofferde dieren (vooral de lammeren) wezen er al op dat voor betaling van de schuld bloed nodig is. Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als het Lam van God (Johannes 1:29). Door zijn dood heeft Jezus de schuld van de zonde betaald. Daardoor heeft Jezus ook de satan overwonnen. Christenen herdenken daarom op Goede Vrijdag de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan.

Please rate this

I, Daniel Blake No ratings yet.

0

Film waar je als mens en christen goed over moet nadenken. Hoe mensen gevangen raken in een systeem van bureaucratische rompslomp en waar empathie ontbreekt. Mensen die in hun gelijk staan worden niet geholpen. En zou God en christen, een moeder kunnen veroordelen die in de prostitutie terecht komt, alleen omdat ze voor haar kinderen wil zorgen? Van God weet ik het wel, maar van sommige mede christenen heb ik mijn twijfels. Door Jezus is ooit gezegd, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen.


Daniel Blake is een 59-jarige meubelmaker in het noordoosten van Engeland. Na een hartinfarct heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij maakt kennis met de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Katie heeft om te ontsnappen aan een tehuis voor daklozen naar een flat 450 kilometer verderop moeten verhuizen. Beiden bevinden zich in een uitzichtloze situatie, doordat ze gevangen zitten in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

Daniel kan volgens zijn artsen nog niet werken, maar volgens de instanties wel. Hij gaat in beroep, maar moet om in de tussentijd een uitkering te hebben solliciteren. Hij krijgt een aanbod om te komen werken, maar voelt zich ten behoeve van zijn gezondheid genoodzaakt dit af te slaan.

Bij het beroep maakt hij een goede kans op succes, maar vlak voor de zitting krijgt hij door alle spanning en opwinding nog een hartinfarct, nu fataal.

Please rate this

Lieve God No ratings yet.

0

Hier ben ik dan, ik probeer wat van het leven te maken maar alles gaat vaak mis. Onbedoeld mis, ik heb vaak dingen niet zo bedoeld, maar het wordt altijd uitgelegd dat ik het met opzet heb gedaan. Ik wil dit niet meer zo, kunt u mij helpen?

Please rate this

Voltooid leven No ratings yet.

0

God heeft ons als mensen lief en volgens de bijbel is God degene die beslist hoe een mens zal sterven. Als je euthanasie toepast, bij ondragelijk lichamelijk lijden is dit volgens mij door God toegestaan. Maar als iemand vind dat het leven niets meer te bieden heeft en daarom wil sterven is m.i. verkeerd. Er is genoeg te doen in het leven en als dood wil, omdat het tegenzit je wilt stoppen is m.i. gewoon dom. Wat er moet zijn, dat deze mensen hulp krijgen om iets van het leven te maken. En laat God maar beslissen wanneer iemand zijn einde. Misschien is het wel Gods doel, om mensen zaken anders te laten zien, misschien is het wel bedoel om Gods bedoelingen van het leven te laten zien.

Please rate this

Psalm 89 vers 1, 7 en 8 – ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên No ratings yet.

0

Psalm 89 vers 1, 7 en 8 – ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên. Psalm 89 (berijming 1773)

Please rate this

Laatste Berichten

Three cross on the hill, Jesus Christ from the Bible. Easter, Religion. Salvation of sins, sacrifice

Vergeving van onze zonden

De vergeving van zonden is het kernpunt van het christendom. Door de dood van Jezus Christus aan het kruis hebben wij vergeving gekregen. Echter...
Closeup of cross

Anoniem aan God

E-Mail service

Berichtje aan God

K-p-199-eye-070291wf

Mijn allerliefste