Wat zegt de Bijbel over Vrede?

0
128
Wat zegt de Bijbel over Vrede?
Wat zegt de Bijbel over Vrede?

Vrede is een ander centraal thema in de Bijbel. Het verwijst niet alleen naar de afwezigheid van conflict, maar ook naar een diepgaande spirituele harmonie en rust. Hier zijn enkele verzen en passages over vrede uit de Bijbel:

  1. Numeri 6:24-26 – “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
  2. Jesaja 26:3 – “Standvastige zin bewaart u in vrede, in vrede omdat men op u vertrouwt.”
  3. Jesaja 9:5 – “Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.”
  4. Mattheüs 5:9 – “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”
  5. Johannes 14:27 – “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust worden en niet bevreesd zijn.”
  6. Romeinen 5:1 – “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.”
  7. Romeinen 12:18 – “Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.”
  8. Galaten 5:22 – “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
  9. Filippenzen 4:7 – “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten in Christus Jezus bewaren.”
  10. Kolossenzen 3:15 – “En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent om in één lichaam te zijn, in uw harten regeren. En wees dankbaar.”

In de Bijbel is vrede vaak nauw verbonden met het vertrouwen op God en het leven volgens Zijn wil. Het gaat om een innerlijke rust en zekerheid die voortkomt uit een relatie met God, zelfs te midden van externe chaos of conflict. De ultieme vredestichter, volgens de christelijke traditie, is Jezus Christus, die verzoening bracht tussen God en mensen.