Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus?

0
749
Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus
Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus

De Bijbel biedt verschillende inzichten en richtlijnen over hoe te bidden en te communiceren met God en Jezus. Hier zijn enkele belangrijke punten en verzen over dit onderwerp:

  1. Oprechtheid: Het is belangrijk om oprecht te zijn in gebed. God kent het hart van de biddende persoon, dus het is niet nodig om mooie woorden te gebruiken of te doen alsof. Jezus waarschuwde tegen het bidden om gezien of gehoord te worden door anderen (Matteüs 6:5-6).
  2. Het Onze Vader: Jezus gaf een voorbeeld van hoe te bidden toen Zijn discipelen Hem vroegen hoe ze moesten bidden. Het gebed dat Hij hen leerde, staat bekend als het “Onze Vader” of “Het Onze Vader” (Matteüs 6:9-13).
  3. In Jezus’ Naam: Christenen geloven dat Jezus de bemiddelaar is tussen God en mensen. Daarom wordt vaak gebeden “in Jezus’ naam” als een manier om de bemiddelende rol van Jezus te erkennen (Johannes 14:13-14).
  4. Dankbaarheid: Het is goed om God te danken en te prijzen in gebeden, niet alleen om dingen te vragen (Filippenzen 4:6).
  5. Volharding: De Bijbel moedigt volharding in gebed aan, zelfs als het antwoord niet onmiddellijk komt. Jezus vertelde een gelijkenis over een weduwe die bleef aandringen bij een onrechtvaardige rechter totdat ze gerechtigheid kreeg, om het belang van volhardend gebed te benadrukken (Lukas 18:1-8).
  6. In overeenstemming met Gods wil: Het is belangrijk om te bidden in overeenstemming met Gods wil. Dit betekent niet dat men altijd precies weet wat Gods wil is, maar het is een houding van bereidheid om Zijn wil te aanvaarden, zelfs als die verschilt van wat men zelf wil (1 Johannes 5:14-15).
  7. In gemeenschap: Hoewel persoonlijk gebed belangrijk is, moedigt de Bijbel ook gemeenschappelijk gebed aan. Er is kracht in het samen bidden met anderen (Matteüs 18:19-20).
  8. Belijden van zonden: Het belijden van zonden en het zoeken naar vergeving is ook een belangrijk aspect van gebed (1 Johannes 1:9).

Samengevat, de Bijbel leert dat gebed een oprechte, persoonlijke communicatie met God is, waarbij men Zijn wil zoekt, dankbaarheid toont, zonden belijdt en soms volhardend aandringt. Het is zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke praktijk en kan op verschillende manieren en op verschillende momenten worden beoefend.