40 Mattheüs

Het boek Mattheüs is het eerste evangelie in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Geschreven door Mattheüs, een van de twaalf apostelen, biedt het een gedetailleerd verslag van het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het boek benadrukt Jezus als de beloofde Messias, vervullend Oudtestamentische profetieën. Uniek aan Mattheüs zijn de Bergrede en de parabels die Jezus’ leringen over het Koninkrijk der Hemelen belichten. Mattheüs schreef voornamelijk voor een Joods publiek, waardoor er veel verwijzingen zijn naar Joodse tradities en geschriften, onderstrepend dat Jezus de voortzetting en vervulling is van Gods eerdere beloften.

Matthëus 23

Matthëus 23

0
Matthëus 22

Matthëus 22

0
Mattheüs 21

Mattheüs 21

0
Mattheüs 20

Mattheüs 20

0
Mattheüs 19

Mattheüs 19

0
Mattheüs 18

Mattheüs 18

0
Mattheüs 17

Mattheüs 17

0
Mattheüs 16

Mattheüs 16

0
Mattheüs 15

Mattheüs 15

0
Matthëus 14

Matthëus 14

0
Matthëus 13

Matthëus 13

0
Matthëus 12

Matthëus 12

0
Matthëus 11

Matthëus 11

0
Matthëus 10

Matthëus 10

0
Matthëus 9

Matthëus 9

0
Mattheüs 8

Mattheüs 8

0
Mattheüs 7

Mattheüs 7

0
Mattheüs 6

Mattheüs 6

0
Mattheüs 5

Mattheüs 5

0
Mattheüs 4

Mattheüs 4

0
Mattheüs 3

Mattheüs 3

0
Mattheüs 2

Mattheüs 2

0
Mattheüs 1

Mattheüs 1

0