Wat zegt de bijbel over ouderdom?

0
143
Wat zegt de bijbel over ouderdom?
Wat zegt de bijbel over ouderdom?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over ouder worden en veroudering. Hier zijn enkele passages die wijzen op de perspectieven en wijsheid die aan ouder worden worden toegeschreven:

  1. Eerbied voor ouderdom: Leviticus 19:32 zegt: “Sta op voor de grijze haren, betoon eerbied voor de ouderdom, en vrees uw God. Ik ben de HEERE.” Dit vers benadrukt het respect voor oudere mensen.
  2. Wijsheid komt met de jaren: Spreuken 16:31 zegt: “Een grijze kroon is een kroon van schoonheid, het wordt gevonden op de weg van gerechtigheid.” Hier wordt de waarde van ouderdom geassocieerd met wijsheid en gerechtigheid.
  3. De waardigheid van de ouderdom: Spreuken 20:29 zegt: “De glorie van jonge mannen is hun kracht, en de schoonheid van oude mannen is de grijze haren.”
  4. Ouderdom als zegen: Genesis 25:8 spreekt over Abraham’s dood en zegt: “Toen gaf Abraham de geest en stierf op een goede ouderdom, oud en verzadigd van het leven.” Ouderdom wordt gezien als een teken van een vol en gezegend leven.
  5. De aanwezigheid van God gedurende het hele leven: Jesaja 46:4 zegt: “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen. Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.”
  6. Vernieuwing door geloof: Ook al spreekt 2 Korinthiërs 4:16 over het afnemen van de uiterlijke mens, het stelt dat de innerlijke mens dag bij dag vernieuwd wordt.
  7. Ouderdom en de vruchten van de Geest: Psalm 92:14-15 zegt dat “Zij zullen nog vrucht dragen in de ouderdom, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE rechtvaardig is.”

Deze verzen bieden een overzicht van hoe de Bijbel ouder worden en veroudering bekijkt – meestal met eerbied, respect en als een teken van een leven dat geleefd is met wijsheid en in relatie met God.