Wat zegt de Bijbel over hoe je vijanden moet behandelen?

0
94
Wat zegt de Bijbel over hoe je vijanden moet behandelen?
Wat zegt de Bijbel over hoe je vijanden moet behandelen?

De Bijbel bevat verschillende uitspraken over hoe men vijanden moet behandelen, en de meest geciteerde en erkende leringen komen uit het Nieuwe Testament, met name uit de woorden van Jezus in de Evangeliën. Hier zijn enkele relevante verzen:

 1. Liefhebben van vijanden:
  • “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Matteüs 5:43-45).
 2. Zegen voor hen die je vervloeken:
  • “Maar tegen jullie die naar me luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.” (Lucas 6:27-28).
 3. Niet vergelden:
  • “Zegen hen die u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet.” (Romeinen 12:14).
  • “Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.” (1 Tessalonicenzen 5:15).
 4. Wederzijdse liefde en overwinning van het kwaad:
  • “Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (…) Als het mogelijk is, zover het van u afhangt, leef dan in vrede met alle mensen. (…) Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor Gods toorn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ (…) Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:9, 18-21).

Deze verzen tonen een belangrijk thema in het christendom: een oproep tot liefde, vergeving en het overwinnen van het kwaad door goed te doen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.