Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?

0
161
Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?
Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?

In de Bijbel wordt zonde gedefinieerd als een daad, houding of gedachte die in strijd is met het karakter en de wetten van God. Zonden zijn alles wat mensen doen wat niet in lijn is met de perfecte gerechtigheid van God. Hier zijn enkele specifieke punten die de Bijbel over zonden maakt:

  1. Overtreding van de wet: In 1 Johannes 3:4 staat dat zonde wetteloosheid is, ofwel een overtreding van Gods wet. Dit betekent dat elke daad die in strijd is met Gods geboden als zonde wordt beschouwd.
  2. Scheiding van God: Jesaja 59:2 leert dat zonden een scheiding vormen tussen mensen en God. Zonde houdt ons weg van een nauwe relatie met Hem omdat Hij heilig is.
  3. Natuurlijke menselijke conditie: De Bijbel leert dat alle mensen zondaars zijn vanaf de geboorte vanwege de erfzonde (Psalm 51:5). Dit is de conditie die mensen erven van de eerste mens, Adam, door zijn ongehoorzaamheid aan God (Romeinen 5:12).
  4. Morele fouten: Zonden omvatten morele misstappen zoals liegen, stelen, moorden, afgoderij, en seksuele immoraliteit. De Tien Geboden in Exodus 20 geven een duidelijk beeld van handelingen die als zondig worden beschouwd.
  5. Gedachten en houdingen: Zonde is niet alleen beperkt tot uiterlijke daden. Jezus onderwees dat zondige gedachten en houdingen, zoals haat of lust, ook zonden zijn (Matteüs 5:21-22, 27-28).
  6. Onrecht en ongeloof: In de Bijbel worden onrecht en het niet geloven in Jezus Christus ook als zonden beschouwd. Johannes 16:8-9 spreekt over de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde omdat ze niet in Jezus geloven.
  7. Alles wat niet uit geloof voortkomt: Volgens Romeinen 14:23 is alles wat niet uit geloof voortkomt zonde. Dit heeft te maken met het bewustzijn en de intentie achter onze daden.
  8. Nalaten van het goede: Jakobus 4:17 zegt dat wie weet wat goed is om te doen en het niet doet, zonde begaat. Dit omvat de zonde van nalatigheid of het nalaten van goede daden.

Zonde in de Bijbel is dus een diepgaand concept dat zowel de interne als de externe aspecten van ons leven beïnvloedt. Vergeving van zonden door geloof in Christus en het leven volgens Zijn leringen is een centraal thema in het christelijk geloof.