Wat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?

0
99
Bible and cross on a woWat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?od background. Study Bible worship concept.
Bible and cross on a wood bWat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?ackground. Study Bible worship concept.

De vruchten van de Geest worden beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel, specifiek in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.

Volgens de Bijbel, specifiek in Galaten 5:22-23, zijn de negen kenmerken of ‘vruchten’ van de Geest:

  1. Liefde (Agape in het Grieks, wat wijst op een onvoorwaardelijke liefde)
  2. Blijdschap
  3. Vrede
  4. Lankmoedigheid (of geduld)
  5. Goedertierenheid (of vriendelijkheid)
  6. Goedheid
  7. Geloof (of trouw)
  8. Zachtmoedigheid (of mildheid, nederigheid)
  9. Zelfbeheersing

Deze vruchten zijn de zichtbare manifestaties of eigenschappen in het leven van een persoon die wordt geleid door de Heilige Geest. Ze zijn tekenen van het innerlijke werk van God in een gelovige en staan in contrast met de werken van het vlees, die ook in Galaten 5 worden beschreven.

Hier geeft Paulus een lijst van negen kenmerken of ‘vruchten’ die zichtbaar worden in het leven van iemand die geleid wordt door de Heilige Geest. Deze vruchten zijn indicaties van het werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige en verschillen van de werken van het vlees, die eerder in hetzelfde hoofdstuk worden beschreven.

Het is belangrijk op te merken dat het hier gaat om “vrucht” in enkelvoud, wat suggereert dat deze kenmerken samenwerken als één geïntegreerd geheel in het leven van de gelovige. Een christen kan dus streven naar het manifesteren van al deze eigenschappen in zijn of haar leven, dankzij de leiding en kracht van de Heilige Geest.