Wat zegt de Bijbel over Liefde?

0
139
Wat zegt de Bijbel over Liefde?
Wat zegt de Bijbel over Liefde?

Liefde is een centraal en doordringend thema in de Bijbel. Het wordt zowel gebruikt om de aard van God zelf te beschrijven als de manier waarop mensen met elkaar en met God zouden moeten omgaan. Hier zijn enkele prominente verzen en passages die liefde in de Bijbel bespreken:

 1. 1 Johannes 4:7-8, 16:

  “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. […] En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.”

 2. 1 Korintiërs 13:1-13: Dit hoofdstuk wordt vaak het “Liefdeshoofdstuk” genoemd. Paulus beschrijft hier wat liefde is en wat het niet is.

  “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij is niet hoogmoedig, […] De liefde vergaat nooit. […] En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

 3. Mattheüs 22:37-40: Jezus vat de hele wet samen in twee geboden die betrekking hebben op liefde.

  “Jezus zei tegen hem: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.'”

 4. Romeinen 13:8-10:

  “Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. […] De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”

 5. Johannes 15:13: Jezus spreekt over de grootste vorm van liefde.

  “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

 6. Efeziërs 5:25: Paulus geeft instructies aan echtgenoten als een voorbeeld van Christus’ liefde voor de kerk.

  “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.”

 7. Hooglied: Dit hele boek van het Oude Testament is een poëtische uitdrukking van romantische liefde tussen een bruidegom en zijn bruid.

De Bijbel presenteert liefde niet alleen als een gevoel of emotie, maar als een bewuste keuze en actie. Liefde wordt gezien als het hoogste gebod en als een weerspiegeling van het karakter van God zelf. Het is de drijvende kracht achter veel van de leringen en geboden van de Bijbel.