Wat zegt de Bijbel over de Satan de Duivel?

0
95
Wat zegt de Bijbel over de Satan de Duivel?
Wat zegt de Bijbel over de Satan de Duivel?

De Bijbel beschrijft Satan, vaak aangeduid als de Duivel, op verschillende plaatsen en geeft informatie over zijn aard, oorsprong, en activiteiten. Hier zijn enkele kernpunten over Satan zoals beschreven in de Bijbel:

  1. Oorsprong: De specifieke details van de oorsprong van Satan worden niet volledig uitgelegd in de Bijbel, maar er zijn teksten die suggereren dat hij oorspronkelijk een vooraanstaande engel was die tegen God in opstand kwam en uit de hemel werd geworpen. De profetische boeken Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-17 bevatten passages die traditioneel worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de val van Satan, hoewel ze direct spreken over de koning van Babylon en de koning van Tyrus.
  2. Aard: Satan wordt in de Bijbel beschreven als een leugenaar, verleider, aanklager en tegenstander van God en zijn volk. Hij wordt genoemd “de vader der leugen” (Johannes 8:44) en “de god van deze eeuw” die de gedachten van ongelovigen verblindt (2 Korinthiërs 4:4).
  3. Activiteiten: Satan is actief betrokken bij het verleiden van mensen tot zonde en staat tegenover het werk van God in de wereld. Hij verleidde Eva in de Hof van Eden (Genesis 3) en verzocht Jezus in de woestijn (Mattheüs 4:1-11). Hij wordt ook beschreven als iemand die de gelovigen aanklaagt voor God (Openbaring 12:10; Job 1:6-12).
  4. Zijn Einde: De Bijbel leert dat Satan uiteindelijk zal worden verslagen. In Openbaring 20:10 wordt gezegd dat hij “in de poel van vuur en zwavel gegooid [zal] worden, waar ook het beest en de valse profeet al zijn. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.”
  5. Demonen: Satan wordt ook geassocieerd met een aantal demonische wezens of gevallen engelen die hem dienen en samen met hem tegen God en zijn volk werken. Deze demonen kunnen mensen bezitten en beïnvloeden, zoals te zien is in de evangelies waar Jezus demonen uitdrijft.
  6. Onze Reactie: De Bijbel roept gelovigen op om waakzaam te zijn tegen de aanvallen van de Duivel. 1 Petrus 5:8 waarschuwt: “Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.”

Samenvattend, de Bijbel beschrijft Satan als een krachtige, maar uiteindelijk verslagen tegenstander van God en Zijn volk. Gelovigen worden aangemoedigd om sterk te staan in hun geloof, gewapend met geestelijke wapenrusting, om de verleidingen en aanvallen van de Duivel te weerstaan (Efeziërs 6:10-18).