Wat zegt de Bijbel over valse profeten?

0
114
Wat zegt de Bijbel over valse profeten?
Wat zegt de Bijbel over valse profeten?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over valse profeten en waarschuwt gelovigen om op hun hoede te zijn voor hen. Hier zijn enkele relevante passages:

  1. Deuteronomium 18:20-22 – “Maar de profeet die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken dat ik hem niet heb opgedragen, of die spreekt in de naam van andere goden, die profeet moet sterven. Misschien vraag je je af: Hoe kunnen we weten dat een profetie niet door de HEER is uitgesproken? Als een profeet in de naam van de HEER spreekt en zijn woorden komen niet uit en gaan niet in vervulling, dan is dat een woord dat de HEER niet heeft gesproken. De profeet heeft het uit overmoed gesproken, je hoeft niet bang voor hem te zijn.”
  2. Mattheüs 7:15-20 – “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.”
  3. 1 Johannes 4:1 – “Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.”
  4. 2 Petrus 2:1 – “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraren zullen komen. Die zullen verderfelijke ketterijen invoeren en zelfs de Heerser die hen gekocht heeft verloochenen. Dat levert hun spoedig hun verderf op.”

De Bijbel waarschuwt dus duidelijk voor het gevaar van valse profeten en raadt aan hun leringen kritisch te toetsen aan de Schrift en hun vruchten (gedrag en resultaten van hun leringen) te beoordelen. Het is belangrijk voor christenen om het Woord van God te kennen en te begrijpen, zodat ze niet worden misleid door diegenen die valse boodschappen brengen.