Wat zegt de bijbel over zorgen?

0
251
Wat zegt de bijbel over zorgen?
Wat zegt de bijbel over zorgen?

De Bijbel heeft veel te zeggen over zorgen en hoe we daarmee om moeten gaan. Hier zijn enkele relevante verzen en passages over dit onderwerp:

 1. Mattheüs 6:25-34: In de Bergrede zegt Jezus:

  “Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken; of over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?” Hij moedigt de mensen aan om te kijken naar de vogels in de lucht en de lelies op het veld. Ze werken niet en spinnen niet, maar God zorgt voor hen. Jezus sluit af met: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

 2. Filippenzen 4:6-7:

  “Maak je over niets zorgen, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren.”

 3. 1 Petrus 5:7:

  “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

 4. Psalm 55:23:

  “Werp uw last op de HEER, Hij zal voor u zorgen en nooit toelaten dat wie rechtvaardig is ten val komt.”

 5. Psalm 23: Deze psalm is een van de meest beroemde en spreekt over de Heer als onze herder die voor ons zorgt.
 6. Hebreeën 13:5-6: Hier worden de gelovigen aangemoedigd tevreden te zijn met wat ze hebben, want God heeft gezegd:

  “Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten”, waardoor we vol vertrouwen kunnen zeggen: “De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen?”

 7. Lukas 12:22-31: Deze passage is vergelijkbaar met Mattheüs 6 en spreekt over het niet bezorgd zijn over materiële behoeften.

Deze verzen benadrukken een fundamenteel thema in de Bijbel: het vertrouwen op God in plaats van zich overmatig zorgen te maken. Hoewel zorgen en angsten een natuurlijk deel zijn van het menselijk leven, moedigt de Bijbel gelovigen aan om hun zorgen bij God neer te leggen en op Hem te vertrouwen.