Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?

0
200
Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?
Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?

De Bijbel spreekt vaak over blijdschap en vreugde. Blijdschap is een belangrijk thema in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hier zijn enkele belangrijke verzen en passages over blijdschap uit de Bijbel:

  1. Psalm 16:11 – “U maakt mij het pad van het leven bekend; overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.”
  2. Psalm 28:7 – “De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.”
  3. Psalm 118:24 – “Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.”
  4. Filippenzen 4:4 – “Wees altijd verheugd, ik zeg het nog eens: verheug u!”
  5. Galaten 5:22 – “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
  6. 1 Tessalonicenzen 5:16-18 – “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”
  7. Johannes 15:11 – “Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”
  8. Romeinen 12:12 – “Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.”

Blijdschap in de Bijbel wordt vaak gekoppeld aan de relatie met God, het vertrouwen op Zijn beloften en het ervaren van Zijn liefde en genade. Blijdschap is niet slechts een oppervlakkig gevoel, maar een diepgaande vreugde die voortkomt uit het kennen en volgen van God, ongeacht de externe omstandigheden.