Wat staat in de bijbel over engelen

0
104
Reading the Bible
Reading the Bible

Engelen worden vele malen in de Bijbel genoemd, van het Oude tot het Nieuwe Testament. Ze worden beschreven als bovennatuurlijke, hemelse wezens die als boodschappers van God dienen en verschillende taken uitvoeren. Hier zijn enkele belangrijke punten over engelen op basis van Bijbelse vermeldingen:

  1. Boodschappers van God: Engelen worden vaak gezonden om Gods boodschappen aan mensen te brengen. Bijvoorbeeld, de engel Gabriël bracht boodschappen naar Zacharias (Lukas 1:11-20) en Maria (Lukas 1:26-38).
  2. Beschermers: Engelen kunnen bescherming bieden aan mensen. Een bekend voorbeeld is de bescherming die engelen boden aan Lot en zijn familie in Sodom (Genesis 19).
  3. Uitvoerders van Gods wil: Engelen voeren soms Gods oordelen uit, zoals de vernietiging van Sodom en Gomorra (Genesis 19:13) of het straffen van koning Herodes (Handelingen 12:23).
  4. Aanbidders van God: In de hemel worden engelen afgebeeld als onophoudelijke aanbidders van God (Openbaring 4:8-11).
  5. Interactie met mensen: Engelen kunnen zich op een manier manifesteren die voor mensen herkenbaar is. Bijvoorbeeld, Abraham ontving drie mannen die engelen bleken te zijn (Genesis 18).
  6. Strijders: Engelen worden soms afgebeeld als deelnemers aan geestelijke oorlogen. Bijvoorbeeld, Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn engelen in Openbaring 12:7-9.
  7. Klassen en Hiërarchieën: De Bijbel spreekt over verschillende klassen of rangen van engelen, zoals cherubs (Ezechiël 28:14; Genesis 3:24), serafs (Jesaja 6:2), aartsengelen (1 Thessalonicenzen 4:16; Judas 1:9), en “heerschappijen, tronen, vorstendommen, machten” (Kolossenzen 1:16).
  8. Beperkte Kennis: Engelen hebben niet alle kennis. Bijvoorbeeld, over de dag en het uur van de terugkomst van Christus zei Jezus: “Maar van die dag en dat uur weet niemand iets af, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader” (Markus 13:32).
  9. Niet overal aanbeden worden: Hoewel engelen machtige wezens zijn, moeten ze niet worden aanbeden. Dit wordt duidelijk wanneer Johannes in Openbaring twee keer probeert een engel te aanbidden, maar wordt gecorrigeerd (Openbaring 19:10, 22:8-9).

Er zijn nog veel andere vermeldingen van engelen in de Bijbel, en deze vermeldingen geven een beeld van hun rollen, aard en activiteiten. Hoewel ze machtige en indrukwekkende wezens zijn, is het belangrijk op te merken dat ze dienaren van God zijn en onder Zijn gezag staan.