Bijbel: Als je niet vergeeft dan staat dit tussen jou en God!

0
13
Bijbel: Als je niet vergeeft, staat dit tussen jou en God. Vergeving is essentieel voor je relatie met God.
Bijbel: Als je niet vergeeft, staat dit tussen jou en God. Vergeving is essentieel voor je relatie met God.

De Bijbel heeft veel te zeggen over vergeving, en het belang van vergeving wordt herhaaldelijk benadrukt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hier zijn enkele belangrijke punten en passages die relevant zijn voor het begrip van vergeving volgens de Bijbel:

Vergeving in de Bijbel

 1. De Gulden Regel van Vergeving:
  • Matteüs 6:14-15: “Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie overtredingen ook niet vergeven.”

  Deze passage maakt duidelijk dat er een directe link is tussen onze bereidheid om anderen te vergeven en Gods bereidheid om ons te vergeven.

 2. Het Onze Vader:
  • Matteüs 6:12: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.”

  In het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde, vraagt Hij om vergeving van God op dezelfde manier als wij anderen vergeven.

 3. De Gelijkenis van de Onbarmhartige Knecht:
  • Matteüs 18:21-35: In deze gelijkenis vertelt Jezus over een koning die een knecht vergeeft die hem een enorme schuld verschuldigd is. Diezelfde knecht weigert echter een veel kleinere schuld van een medeknecht te vergeven. Wanneer de koning dit hoort, herroept hij zijn vergeving en straft de knecht zwaar. Deze gelijkenis onderstreept dat wij ook anderen moeten vergeven zoals God ons vergeeft.
 4. Vragen om vergeving en vergeving schenken:
  • Lucas 17:3-4: “Let op jezelf. Als je broeder of zuster tegen je zondigt, wijs hem of haar terecht; en als hij of zij berouw heeft, vergeef hen. Zelfs als ze zeven keer op een dag tegen je zondigen en zeven keer terugkomen en zeggen: ‘Ik heb berouw’, moet je hen vergeven.”
 5. Liefde en vergeving:
  • 1 Korintiërs 13:5: “De liefde handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwaad niet toe.”

  Ware liefde houdt geen wrok vast en rekent het kwaad niet toe.

Het belang van vergeving

De Bijbel leert dat vergeving essentieel is voor onze relatie met God en met anderen. Het niet vergeven van anderen kan inderdaad een barrière vormen tussen ons en God. Jezus benadrukt dat we een vergevingsgezinde houding moeten hebben omdat God ons heeft vergeven. Dit wederzijdse aspect van vergeving is cruciaal: we kunnen niet verwachten dat God ons vergeeft als wij zelf niet bereid zijn anderen te vergeven.

Conclusie

Vergeving is een centraal thema in de Bijbel. Het is een daad van liefde en gehoorzaamheid aan God. Als we niet vergeven, kan dit onze relatie met God schaden. Het is daarom van groot belang om een vergevingsgezinde houding te cultiveren, zowel voor ons geestelijk welzijn als voor onze relatie met anderen en met God.