Wat staat in de bijbel over dromen?

0
163
Wat staat in de bijbel over dromen?
Wat staat in de bijbel over dromen?

De Bijbel bevat veel verwijzingen naar dromen en hoe ze worden geïnterpreteerd of gezien als boodschappen van God. Dromen speelden vaak een belangrijke rol in het leven van veel Bijbelse figuren. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Jozef in het Oude Testament (Genesis 37): Jozef droomde dat hij over zijn broers zou heersen, wat leidde tot jaloezie en conflicten binnen zijn familie. Later, toen hij in Egypte was, interpreteerde hij de dromen van de schenker en de bakker van de farao, en uiteindelijk de droom van de farao zelf, die een aankomende hongersnood voorspelde.
  2. Jacob’s droom (Genesis 28): Jacob had een droom van een ladder die van de aarde naar de hemel reikte, met engelen die erop op en neer gingen. In deze droom sprak God ook tot Jacob en beloofde het land aan hem en zijn nakomelingen.
  3. Koning Nebukadnezar (Daniël 2 & 4): De Babylonische koning Nebukadnezar had dromen die hij zich niet kon herinneren of begrijpen, en Daniël werd geroepen om ze te interpreteren. Eén zo’n droom ging over een groot standbeeld gemaakt van verschillende metalen, wat de opeenvolging van koninkrijken voorstelde.
  4. Daniëls eigen dromen en visioenen (Boek van Daniël): Daniël had ook verschillende dromen en visioenen over toekomstige gebeurtenissen en koninkrijken.
  5. Droom van de wijze mannen (Mattheüs 2): Nadat de wijze mannen uit het oosten Jezus hadden bezocht, werden ze in een droom gewaarschuwd om niet terug te gaan naar koning Herodes.
  6. Droom van Jozef, de echtgenoot van Maria (Mattheüs 1 en 2): Jozef had verschillende dromen waarin een engel van de Heer verscheen. Eén daarvan was een instructie om Maria als zijn vrouw te nemen ondanks haar onverwachte zwangerschap, en in een andere werd hij gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten om Jezus te beschermen tegen koning Herodes.
  7. Handelingen 2:17 (citaat uit Joël 2:28): “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.”

Dit zijn slechts enkele van de vele verwijzingen naar dromen in de Bijbel. Over het algemeen worden dromen in de Bijbelse context vaak gezien als een manier waarop God communiceert met mensen, hoewel niet elke droom noodzakelijkerwijs als goddelijk wordt beschouwd.