Schrijf een brief aan God. Een brief aan God is een gebed en leer praten met je hemelse vader

A woman praying
Gebed, schrijf een brief aan God 

Schrijf een brief aan God is bedoeld om mensen te begeleiden op hun zoektocht naar God. Hier kunt u uw verhaal delen met God, geheel anoniem. In deze moderne tijden bezoeken velen van ons zelden een kerk en delen hun ervaringen en zorgen niet meer in een biecht. God verlangt echter naar onze toenadering, want Hij wacht op ons allen. Op deze blog kunt u uw verhaal delen en uw hart luchten, zowel aan medegelovigen als rechtstreeks aan God.

U hoeft deze brief niet daadwerkelijk te verzenden, maar u kunt hem wel gebruiken als startpunt voor een persoonlijk gesprek met God.”

Schrijf een brief aan God is een gebed.

“Door te bidden, leer je communiceren met God. God is onze hemelse Vader die enkel het beste voor ons wil. Door met Hem te spreken, krijg je meer inzicht in Zijn aard en leer je jezelf beter kennen. Wanneer je Hem schrijft, deel dan zowel je zorgen als de momenten waarop het goed met je gaat. Een brief aan God kan ook iets persoonlijks zijn dat je voor jezelf houdt. Alleen al door het opschrijven voer je een gesprek met Hem.

Mocht je besluiten je brief te delen, dan is het niet nodig dat wij weten wie er achter het verhaal zit. Wanneer je jouw verhaal deelt, kun je bijvoorbeeld een Gmail-account gebruiken waarin je echte naam niet wordt getoond.”

De kracht van gebeden

"De kracht van een gebed kan wonderen verrichten en biedt troost, sturing en verbinding met het goddelijke."
“De kracht van een gebed kan wonderen verrichten en biedt troost, sturing en verbinding met het goddelijke.”

De kracht van gebeden moet niet onderschat worden. Jakobus 5:16-18 stelt, “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.

Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.” God luistert zeer zeker naar gebeden, beantwoordt gebeden, en gaat tot actie over als reactie op gebeden.

De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18). Door een brief aan God te schrijven, bid je als het ware.

In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd, door de moderator en daar geplaatst.

  1. Belijdend gebed: Er wordt schuld beleden en om vergeving gevraagd aan God. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven.
  2. Dankgebed. Het een dankgebed wordt God gedankt, om wat hij gegeven en wie Hij is. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd.
  3. Smeekgebed: Er wordt gevraagd om vervulling in nood en behoeften aan God. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd.

Je kunt je gebed (anoniem) sturen naar brief@brievenaangod.info. Nadat ik je gebed heb ontvangen, plaats ik deze online, waar iedereen deze kan lezen. De mogelijkheid voor commentaar modereren wij. Alleen gepaste reacties worden geplaatst.

Reageren op een gebed is mogelijk, stuur je reactie naar brief@brievenaangod.info.

Mattheus 11:28-30

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

"Door oprecht te bidden, open je je hart en geest. Zo kun je een diepere band met God opbouwen en Zijn aanwezigheid in je leven meer voelen en begrijpen."
“Door oprecht te bidden, open je je hart en geest. Zo kun je een diepere band met God opbouwen en Zijn aanwezigheid in je leven meer voelen en begrijpen.”

 Praten met God

God wil een relatie met ons en zoekt contact met ons en wil een persoonlijke relatie met ons. Om met God te spreken, met je hem hebben aanvaard en Jezus Christus hebben aanvaard als onze verlosser. Het praten met God is geen één richting verkeer, wij zijn gewend om alleen te praten. Als voorbeeld haal ik graag aan de gebeden uit onze kindertijd en het onze vader. Wij zeggen deze gebeden op, maar we luisteren niet naar het antwoord.

Wij moeten leren luisteren naar God, dit moet je doen in alle rust. Als je dit doet, dan zal hij met je spreken. Hiervoor moet je echt de tijd nemen en je hart openen voor hem. Je kunt pas een relatie met God hebben als je met elkaar spreekt.

Als je wilt weten wat God wil, lees dan de bijbel of volg een bijbelstudie. Een goede bijbel studie is te beluisteren op groot nieuws radio verzorgd door Trans World Radio.

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.

Evangeliseren

Iedere Christen heeft de taak om te evangeliseren, wat eigenlijk de goede boodschap brengen betekent. Evangelisatie wordt gemotiveerd vanuit de wens anderen te laten delen in wat men persoonlijk als waardevol ervaart, maar ook bijvoorbeeld op grond van het evangelie volgens Matteüs 28:19, waar Jezus de expliciete opdracht geeft:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Deze website is ook een vorm van evangelisatie, een poging om mensen in contact te brengen met God.

Gods Woord

Gods Woord kan op meerdere manieren tot je spreken. Het meest direct is het lezen van de Bijbel, waarin Zijn boodschappen en leringen opgetekend staan. Deze heilige teksten bieden diepgaande inzichten en richtlijnen voor het leven. Een andere waardevolle methode is het luisteren naar een preek. Hierin wordt de Bijbelse leer vaak uitgelegd en toegelicht door een voorganger of predikant, waardoor de betekenis en toepassing ervan in het hedendaagse leven duidelijker kan worden. Beide methoden helpen gelovigen dichter bij God te komen en Zijn wil beter te begrijpen.

Mijn ervaring met praten met God

Ik ben een aantal jaren geleden gaan praten met God, ik heb al mijn gevoelens en mijn problemen bij hem neergelegd en hij luistert naar me. Het koste in het begin wel moeite om te  leren luisteren. De reden is menselijk, ik wilde alleen horen wat ik wil horen en kwam alleen met problemen die relatief geen probleem zijn. Ik heb een dak boven mijn hoofd, elke dag te eten en te drinken. Door te praten met God, kwamen ook andere zaken naar boven, mijn zonden. Ik weet welke onhebbelijkheden ik heb als mens en wat ik verkeerd heb gedaan tegenover mijn medemens.

Dit is een geweldig inzicht, maar je wordt er ook droevig van, gelukkig als ik met God praat, weet ik dat ik vergeving hiervoor heb gekregen, nog voordat ik erom vroeg. Ik heb geleerd dat ieder mens waardevol is. Ik weet nu wat mijn beperkingen zijn en bij moeilijke kwesties kan altijd vragen om advies aan mijn hemelse vader.

Als je bid vraag dan niet om materiële dingen

God is geest en kan hij je geen materiële dingen geven. Als je bidt kun je vragen om wijsheid. Met wijsheid heb je inzicht in je fouten en geeft je de mogelijkheid om zaken op te lossen. Er zijn veel arme mensen op de wereld, God heeft ons geld gegeven om deze mensen te helpen. God wil dat de mens zijn naaste lief heeft als zichzelf. Daarom moet je ook proberen om je medemens te helpen. Bijvoorbeeld door het geven van een gift aan ontwikkelingswerk of bijvoorbeeld Kerk in Actie.

Schrijf een brief aan God

Wil je verhaal kwijt, schrijf dan voor jezelf deze brief op papier of in een tekstverwerker. Als je deze wilt delen met ons, stuur deze dan naar brief@brievenaangod.info (Klik of kopieer het mailadres)

Als wij een brief krijgen dan maken wij deze anoniem. God weet wie jij bent, want hij kent je al, toen je nog niet was geboren.