De geboorte van Jezus

0
1589

In Lucas 2 staat de gebeurtenis is omschreven, die wij vieren met het kerstfeest. Dit is voor iedereen het bekendste kerstverhaal. De reden dat Jezus is geboren, is dat God zoveel van ons houdt en zijn eigen zoon liet sterven om ons te verzoenen met God. Zijn dood maakte de verzoening met God de Vader mogelijk, omdat hij de straf voor de zonden van de mensheid op zich nam. Het is geen droevig verhaal, maar een goed verhaal, want Jezus is gestorven en weer opgestaan uit de dood.

De evangeliën naar Lucas en Matteüs geven aan dat Jezus in de plaats Bethlehem, gelegen in de streek van Judea, werd geboren uit een maagdelijk meisje genaamd Maria, en dat hij in haar was verwekt door de Heilige Geest van God. Maria was verloofd met de timmerman Jozef, een verre afstammeling van koning David, met wie ze toen nog niet was getrouwd. Toen hij hoorde dat ze zwanger was, wilde hij in het geheim de verloving verbreken om haar niet in opspraak te brengen. Maar ‘s nachts kreeg hij een droom, waarin hem verteld werd wat en met welk doel het met Maria gebeurd was, en dat hij haar bij zich in huis moest nemen. Jozef gehoorzaamde daarin.

ieder die Jezus navolgt, zal voor God gerechtvaardigd (gerehabiliteerd) zijn.