Wat zegt de bijbel over gezondheid?

0
162
Wat zegt de bijbel over gezondheid
Wat zegt de bijbel over gezondheid

De Bijbel heeft verschillende verzen en passages die betrekking hebben op gezondheid, zowel fysiek als geestelijk. Hoewel sommige van deze verzen direct verband houden met de gezondheid en welzijn van het lichaam, zijn andere meer symbolisch of geestelijk van aard. Hier zijn enkele thema’s en verzen uit de Bijbel die betrekking hebben op gezondheid:

 1. Dieet en voedselwetten: In het Oude Testament worden specifieke dieetwetten gegeven, voornamelijk in Leviticus en Deuteronomium. Deze wetten bepaalden welke dieren als rein werden beschouwd en dus gegeten mochten worden, evenals andere voedselgerelateerde richtlijnen.
 2. Lichamelijke gezondheid:
  • “Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.” (Spreuken 17:22)
  • “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HEERE en wijk van het kwaad. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.” (Spreuken 3:7-8)
 3. Geestelijke gezondheid en welzijn: Veel van de Psalmen spreken over het zoeken naar troost, vrede en genezing bij God in tijden van geestelijke nood.
  • “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” (Psalm 34:19)
 4. Genezingswonderen: In zowel het Oude als het Nieuwe Testament vinden we verhalen over wonderbaarlijke genezingen. In het Nieuwe Testament voert Jezus veel genezingswonderen uit, zoals het genezen van blinden, lammen en melaatsen.
 5. Vasten en gebed: Vasten wordt soms in de Bijbel genoemd als een manier om zich spiritueel te vernieuwen en om gezondheidsredenen (bijv. het boek Esther en de vastentijd van Jezus in de woestijn).
 6. Lichamelijk tempel: Paulus herinnert christenen eraan dat hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wat impliceert dat ze goed voor hun lichaam moeten zorgen.
  • “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk God dan in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korintiërs 6:19-20)

Het is belangrijk om op te merken dat, terwijl de Bijbel begeleiding en principes biedt over gezondheid, deze richtlijnen en leringen binnen hun historische en culturele context moeten worden begrepen. Moderne medische kennis en inzichten kunnen en moeten naast deze leringen worden overwogen wanneer men beslissingen neemt over persoonlijke gezondheid en welzijn.