Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?

0
146
Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?
Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?

De Bijbel behandelt het onderwerp valse getuigenissen op verschillende plaatsen en veroordeelt het als een zonde. Hier zijn enkele relevante passages uit de Bijbel:

  1. Het Negende Gebod: In de Tien Geboden, zoals beschreven in het boek Exodus 20:16 (HSV), staat: “U mag geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”
  2. Spreuken 6:16-19 (HSV) geeft een lijst van dingen die de Heer haat, en daar staat onder andere: “Een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten.”
  3. Het Nieuwe Testament behandelt ook het belang van waarheid spreken. In Matteüs 19:18 (HSV) zegt Jezus: “U zult geen vals getuigenis spreken.”
  4. Het boek Spreuken bevat veel verzen die waarschuwen tegen valse getuigenissen en het belang van eerlijkheid benadrukken. Bijvoorbeeld Spreuken 19:5 (HSV): “Een valse getuige zal niet voor straffeloos gehouden worden, en hij die leugens blaast, zal niet ontkomen.”
  5. In het boek Exodus 23:1 (HSV) staat: “U mag geen valse berichten verspreiden. U mag de goddeloze niet helpen door een valse getuige te zijn.”

Over het algemeen benadrukt de Bijbel dat eerlijkheid, waarheid spreken en het vermijden van valse getuigenissen belangrijke deugden zijn in het christelijk geloof. Het overtreden van het negende gebod wordt als een ernstige zonde beschouwd.