Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing?

0
32
Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing
Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing

Zelfbeheersing is een belangrijk thema in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament. Het wordt vaak gepresenteerd als een teken van geestelijke volwassenheid en een eigenschap die christenen moeten nastreven. Hier zijn enkele belangrijke verzen en passages die zelfbeheersing bespreken:

  1. Galaten 5:22-23: Dit is wellicht het meest bekende vers over zelfbeheersing, waar het wordt genoemd als een van de vruchten van de Geest.”Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
  2. 1 Korintiërs 9:24-27: Paulus spreekt over het disciplineren van zijn lichaam en het onder controle houden ervan.“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.”
  3. 2 Petrus 1:5-7: Petrus spreekt over de kwaliteiten die christenen moeten toevoegen aan hun geloof. Zelfbeheersing is een van deze kwaliteiten.“Voeg daarom bij uw geloof deugdzaamheid, bij deugdzaamheid kennis, bij kennis zelfbeheersing, bij zelfbeheersing volharding, bij volharding godsvrucht, bij godsvrucht broederliefde en bij broederliefde liefde voor iedereen.”
  4. Spreuken 25:28: Dit vers uit het Oude Testament benadrukt het belang van zelfbeheersing.“Een stad waarvan de muur is geslecht, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.”
  5. Titus 2:11-12: Hier wordt onderwezen dat de genade van God ons traint om een godvruchtig leven te leiden, inclusief zelfbeheersing.“Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat we, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakend, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de Bijbel zegt over zelfbeheersing. Het algemene thema is dat zelfbeheersing een belangrijk aspect is van het christelijke leven en een teken van het werk van de Heilige Geest in een gelovige. Het helpt individuen om verleiding te weerstaan en om op een manier te leven die God eert.