Wat zegt de Bijbel over stille tijd?

0
203
Wat zegt de Bijbel over stille tijd?
Wat zegt de Bijbel over stille tijd?

De term “stille tijd” zoals die vaak wordt gebruikt in christelijke kringen, verwijst naar een specifiek moment van de dag dat wordt gereserveerd voor persoonlijk gebed, Bijbellezen en meditatie. Hoewel de exacte frase “stille tijd” niet in de Bijbel voorkomt, zijn er veel Schriftgedeelten die het belang van stille reflectie, gebed en het mediteren op Gods Woord benadrukken.

Enkele relevante Bijbelverzen zijn:

  1. Psalm 46:10 – “Wees stil, en weet dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.”
  2. Mattheüs 6:6 – “Maar u, wanneer u bidt, ga uw binnenkamer binnen, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”
  3. Psalm 119:15 – “Ik overdenk Uw bevelen en sla mijn oog op Uw paden.”
  4. Marcus 1:35 – “En vroeg in de morgen, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en ging naar een eenzame plaats, en bad daar.”
  5. Jozua 1:8 – “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Want dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”

Vanuit deze en andere verzen wordt duidelijk dat het hebben van een toegewijde tijd met God, waarbij we stilstaan, bidden, en over Zijn Woord mediteren, belangrijk is voor onze geestelijke groei en onze relatie met Hem. Veel christenen vinden het nuttig om elke dag een specifiek tijdstip te hebben waarop ze zich terugtrekken van hun dagelijkse bezigheden om zich te richten op God. Dit wordt vaak “stille tijd” genoemd.