Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?

0
147
Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?
Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over troost na een verlies. Hier zijn enkele verzen en passages die troost en hoop bieden in tijden van verdriet en rouw:

  1. Psalm 34:18 – “De HEER is nabij voor hen die gebroken van hart zijn, Hij redt hen die verpletterd zijn van geest.”
  2. Psalm 147:3 – “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden.”
  3. Matteüs 5:4 – “Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
  4. Johannes 14:1-3 – “Laat uw hart niet in beroering raken. Geloof in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heenga en plaats voor u gereedmaak, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”
  5. 2 Korintiërs 1:3-4 – “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden.”
  6. Openbaring 21:4 – “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Deze verzen benadrukken dat God nabij is voor degenen die verdrietig en gebroken zijn en dat Hij troost biedt in moeilijke tijden. Ze herinneren ons eraan dat er een dag zal komen waarop alle pijn en verdriet zullen verdwijnen en dat er eeuwige vreugde en vrede zullen zijn in de aanwezigheid van God.