Jezus gedachten, die je dagelijks moet herhalen uit Mattheüs 6 en 7

0
220
Jezus gedachten, die je dagelijks moet herhalen uit Mattheüs 6 en 7
Jezus gedachten, die je dagelijks moet herhalen uit Mattheüs 6 en 7

Ik lees elke dag in Mattheüs 6 en 7 omdat het mij helpt om te leven als mens. Ik ben zondig net als iedereen. Maar als ik deel neem ik het dagelijks leven, probeer ik altijd het onderstaande te integreren. Ik heb als mens altijd snel mijn oordeel klaar, maar dat is niet goed. Daarnaast is vergeven, geen eenrichting verkeer, want als je vergeving wilt, moet je anderen vergeven. Ik vraag om vergeving, die krijg ik, maar ik moet ook anderen hebben vergeven. Jezus is gestorven, dat wij vergeven kunnen worden, door hem heb je toegang tot God. Daarom is het zo belangrijk dat je andere mensen vergeeft!

Deze tekst is niet te zwaar, maar bevat de richtlijn om te leven in de gedachten van Jezus. Als ik ergens boos om wordt of mij ergens aan erger, dan roep ik deze teksten in mij op. Je wordt dan als het ware een spiegel voorgehouden en het werkt.

Mattheüs 6 uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV):

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

9 Bid daarom als volgt: U, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Mattheüs 7:

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.