Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?

0
214
Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?
Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de derde persoon van de Drie-eenheid, naast God de Vader en Jezus Christus de Zoon. Hier zijn enkele belangrijke uitspraken en thema’s over de Heilige Geest in de Bijbel:

  1. Schepper: In Genesis 1:2 staat dat de Geest van God zweefde over de wateren tijdens de schepping.
  2. Geven van Leven: In Job 33:4 wordt gezegd dat de Geest van God mensen heeft gemaakt en de adem van de Almachtige hen leven geeft.
  3. Trooster: Jezus belooft in Johannes 14:16-17 dat hij de Trooster (of Helper) zou sturen, dat is de Heilige Geest. De Geest zou bij de gelovigen blijven en in hen wonen.
  4. Leraar: Jezus zegt in Johannes 14:26 dat de Heilige Geest de gelovigen alles zou leren en hen zou herinneren aan alles wat Hij hen had gezegd.
  5. Getuige van Jezus: In Johannes 15:26 staat dat de Heilige Geest getuigt van Jezus.
  6. Verdeler van Gaven: In 1 Korintiërs 12 worden de gaven van de Geest besproken, waaronder wijsheid, kennis, geloof, genezing en anderen.
  7. Vrucht van de Geest: In Galaten 5:22-23 worden de vruchten van de Geest genoemd: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
  8. Doop in de Heilige Geest: In de Handelingen van de Apostelen, met name in Handelingen 2, wordt de uitstorting van de Heilige Geest beschreven, waarbij de gelovigen worden “gedoopt” in de Heilige Geest en spreken in andere talen.
  9. Kracht om te Getuigen: In Handelingen 1:8 zegt Jezus dat de gelovigen kracht zullen ontvangen wanneer de Heilige Geest op hen komt en dat ze Zijn getuigen zullen zijn.
  10. Intercessor: In Romeinen 8:26-27 wordt gezegd dat de Geest helpt in onze zwakheden en voor ons pleit met verzuchtingen die niet uitgesproken kunnen worden.

Dit zijn slechts enkele van de vele verzen en thema’s over de Heilige Geest in de Bijbel. De Heilige Geest speelt een centrale rol in het leven van een christen, zowel in termen van innerlijke transformatie als in het bekrachtigen van gelovigen om te dienen en getuigen.