Wat zegt de Bijbel over drugs en alcohol?

0
245
Wat zegt de Bijbel over drugs en alcohol?
Wat zegt de Bijbel over drugs en alcohol?

De Bijbel bevat geen specifieke vermeldingen van moderne drugs zoals we die vandaag kennen (bijvoorbeeld cocaïne, marihuana, methamfetamine, enz.), maar er zijn wel veel verzen die gaan over het gebruik van alcohol en het idee van bedwelming of het verliezen van zelfbeheersing.

 1. Alcohol:
  • Positief perspectief: De Bijbel erkent dat wijn vreugde kan brengen en kan worden gebruikt bij feestelijke gelegenheden. Bijvoorbeeld, in Psalm 104:14-15 wordt gezegd: “Hij doet gras groeien voor het vee, gewassen voor de dienst van de mens, opdat hij voedsel uit de aarde voortbrengt, en wijn die het hart van de mens verheugt, olie om zijn gezicht te laten glanzen en brood dat het hart van de mens versterkt.”
  • Waarschuwingen: Er zijn echter veel waarschuwingen tegen dronkenschap of overmatig drinken. Efeziërs 5:18 zegt bijvoorbeeld: “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest.”
 2. Bedwelming:
  • De Bijbel waarschuwt tegen alles wat leidt tot bedwelming of het verlies van zelfbeheersing. In Spreuken 20:1 staat: “Wijn is een spotter, sterkedrank is rumoerig; wie zich daaraan overgeeft, komt niet tot inzicht.”
  • In 1 Petrus 5:8 worden gelovigen aangespoord nuchter en waakzaam te zijn: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”
 3. Zelfbeheersing:
  • Een van de vruchten van de Geest, zoals genoemd in Galaten 5:22-23, is zelfbeheersing. Overmatig gebruik van alcohol of drugs kan leiden tot een gebrek aan zelfbeheersing, wat niet in overeenstemming is met de levensstijl die wordt aangemoedigd voor christenen.

Als het gaat om het gebruik van drugs en alcohol, is het belangrijk om het bredere thema van wijsheid, zelfbeheersing en verantwoordelijkheid in de Bijbel te overwegen. Hoewel sommige christenen geloven dat matig alcoholgebruik acceptabel is, benadrukken velen het belang van het vermijden van excessen en het nastreven van een leven dat God eert en waardeert. Het gebruik van illegale drugs of het misbruiken van voorgeschreven medicijnen wordt vaak gezien als in strijd met deze principes.