Wat zegt de Bijbel over : Het kwetsen van mensen door woorden

0
135
Wat zegt de Bijbel over : Het kwetsen van mensen door woorden
Wat zegt de Bijbel over : Het kwetsen van mensen door woorden

De Bijbel bevat verschillende verzen die spreken over het belang van vriendelijke woorden en het vermijden van het kwetsen van anderen door wat we zeggen. Hoewel sociale media in de tijd van de Bijbel niet bestond, zijn de principes die in deze verzen worden uiteengezet, nog steeds relevant voor onze interacties, inclusief online communicatie. Hier zijn enkele relevante Bijbelverzen:

  1. Spreuken 12:18 (NBV): “Roddelaars verwoesten met hun woorden, wat wijze mensen opbouwen met hun kennis.”

Dit vers benadrukt het potentieel van woorden om te vernietigen of te bouwen. Het herinnert ons eraan om voorzichtig te zijn met wat we zeggen en te proberen anderen op te bouwen in plaats van hen te vernederen.

  1. Spreuken 15:1 (NBV): “Een vriendelijke uitstraling van je gezicht en je bent al een vriend, een warme groet met je lippen en je bent al geliefd.”

Dit vers benadrukt het belang van vriendelijkheid in onze communicatie. Vriendelijke woorden en een vriendelijke houding kunnen een groot verschil maken in hoe we anderen beïnvloeden.

  1. Efeziërs 4:29 (NBV): “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.”

Dit vers spoort christenen aan om alleen woorden te gebruiken die anderen opbouwen en bemoedigen. Het waarschuwt tegen het gebruik van beledigende of kwetsende taal.

  1. Jakobus 3:5-6 (NBV): “Zo is de tong een klein lichaamsdeel, en toch richt hij in verhouding tot zijn omvang enorme schade aan. Een kleine vonk kan een groot bos in brand steken.”

Dit vers benadrukt de kracht van woorden om schade aan te richten. Het vergelijkt de tong met een klein vuur dat grote verwoesting kan aanrichten. Het herinnert ons eraan om voorzichtig te zijn met wat we zeggen.

Hoewel de Bijbel geen specifieke verwijzingen naar sociale media bevat, kunnen deze principes worden toegepast op onze online interacties. We moeten bedenken dat de impact van onze woorden online net zo groot kan zijn als in persoonlijke gesprekken, en we moeten streven naar vriendelijkheid, respect en opbouwende communicatie, zelfs op sociale media.