Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid

0
34
Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid
Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid

Almachtige en Eeuwige God,

U bent de Heer van vrede en rechtvaardigheid, en wij komen voor Uw troon van genade met een diep verlangen naar een wereld waarin Uw vrede heerst. U heeft ons opgeroepen om vredestichters te zijn, en in deze tijd van onrust en verdeeldheid zoeken wij Uw wijsheid en kracht om bruggen van begrip en harmonie te bouwen.

Heer, we bidden voor wereldvrede. We vragen U om de harten van leiders en hen die macht hebben te raken, opdat zij hun volkeren mogen leiden op paden van vrede en niet van oorlog. Mogen zij streven naar samenwerking boven conflict en het welzijn van alle mensen boven smalle belangen.

We smeken U om de cyclus van geweld en vergelding die zoveel gemeenschappen verscheurt te doorbreken. Laat Uw geest van vergeving en verzoening heersen in plaats van haat en wrok. Inspireer ons om actief te luisteren, te begrijpen en samen te werken voor het gemeenschappelijk goed.

We vragen U om gerechtigheid voor degenen die lijden onder onrecht. Voor de armen, de onderdrukten, de stemlozen en de vergetenen, moge Uw rechtvaardigheid vloeien als een nooit eindigende stroom. Geef ons de moed om op te staan tegen onrecht en te handelen als Uw handen en voeten in een wereld die zo wanhopig Uw liefde nodig heeft.

Heer, zegen de vredesmakers, degenen die werken in de meest donkere hoeken van deze wereld. Bescherm hen, bemoedig hen, en vermenigvuldig hun inspanningen. Mogen hun acties golven van hoop creëren die zich uitstrekken naar de verste uithoeken van de aarde.

In onze eigen gemeenschappen, help ons om verschillen te overbruggen, om vooroordelen en angst af te breken, en om te bouwen aan een toekomst waarin een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Laat ons licht schijnen in de duisternis, liefde waar haat heerst, en hoop waar wanhoop leeft.

Wij bidden dat Uw Koninkrijk van vrede en rechtvaardigheid steeds meer zichtbaar mag worden op aarde. We kijken uit naar de dag dat elke traan zal worden gedroogd, en waar er geen pijn, lijden of oorlog meer zal zijn.

We leggen deze gebeden in Uw liefdevolle handen, vertrouwend op Uw almacht en Uw plan voor een wereld die getransformeerd is door Uw grenzeloze liefde.

In de naam van Jezus Christus, de Prins van Vrede, bidden wij.

Amen.