Gebed voor Geestelijke Groei

0
36
Gebed voor Geestelijke Groei
Gebed voor Geestelijke Groei

Hemelse Vader,

In de stilte van dit moment, richten we onze gedachten en ons hart op U. U bent de Bron van alle wijsheid, de Gever van alle goedheid, en de Architect van onze zielen. U heeft ons geroepen tot een diepere wandel met U, een reis van transformatie die ons meer gelijkvormig maakt aan het beeld van Uw Zoon, Jezus Christus.

Vader, we verlangen naar geestelijke groei. We dorsten naar Uw Woord dat is als water voor onze zielen, hongeren naar Uw waarheid die ons vrijmaakt, en zoeken naar Uw weg die ons leidt naar eeuwig leven. Wij vragen U om ons hart en onze geest open te stellen voor Uw leiding en discipline.

Leer ons te bidden met een hart vol van geloof en een ziel vol van nederigheid. Help ons om te luisteren naar de stille fluisteringen van Uw Geest en om gehoorzaam te zijn aan de roep van Uw zachte stem. Mogen wij uw aanwezigheid in elk aspect van ons leven zoeken en erkennen.

We bidden om de vruchten van Uw Geest – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mogen deze eigenschappen in ons groeien en rijpen als een getuigenis van Uw werk binnenin ons.

Heer, geef ons de kracht om verleidingen te weerstaan en de moed om staande te blijven tegenover de uitdagingen die onze toewijding aan U testen. Reinig ons van elke zwakte of zonde die onze groei in U belemmert.

We bidden ook voor de gemeenschap van gelovigen om ons heen. Mogen we elkaar aanmoedigen en opbouwen in het geloof, elkaar liefhebben in daden en in waarheid, en samen streven naar geestelijke volwassenheid.

Mogen wij groeien in de kennis van U, steeds meer begrijpen over de breedte en lengte en hoogte en diepte van Uw liefde voor ons, een liefde die alle kennis te boven gaat. Geef dat deze liefde ons zou vullen tot de volheid van God.

We erkennen dat geestelijke groei een levenslange reis is, en we beloven ons te wijden aan deze heilige zoektocht, dag na dag, met onze ogen vast op U, onze gids en ons doel.

Dank U, Vader, voor Uw geduld en Uw onvoorwaardelijke liefde. We leggen dit gebed en onze levens voor U neer, in volledige afhankelijkheid van Uw genade en kracht.

Door Jezus Christus, onze Heer en Redder,

Amen.