Wat zegt de bijbel over halloween?

0
119
Wat zegt de bijbel over halloween?
Wat zegt de bijbel over halloween?

De Bijbel spreekt niet direct over Halloween, aangezien Halloween zoals we dat nu kennen een viering is die zich pas na de Bijbelse tijden ontwikkelde. De oorsprong van Halloween kan worden teruggevoerd op het oude Keltische festival Samhain, dat het einde van de zomer vierde en geloofde dat op die dag de grens tussen de levenden en de doden vervaagde.

Desondanks bevat de Bijbel wel principes en richtlijnen die christenen kunnen gebruiken bij het overwegen van hun deelname aan feesten en tradities, waaronder Halloween:

  1. Afgoderij en heidendom: De Bijbel waarschuwt herhaaldelijk tegen afgoderij en het deelnemen aan heidense praktijken (Exodus 20:3-5; Deuteronomium 18:9-14). Als Halloween wordt gevierd op een manier die oude heidense praktijken of geestelijke machten verheerlijkt, zouden sommige christenen het kunnen zien als in strijd met deze Bijbelse principes.
  2. Liefde voor de naaste: In Romeinen 14 worden christenen gewaarschuwd om geen aanstoot te geven aan hun broeders en zusters in het geloof. Als het vieren van Halloween iemand anders in hun geloofsgemeenschap kan laten struikelen of verontrusten, kan dit een factor zijn in de beslissing om het wel of niet te vieren.
  3. Onderscheidingsvermogen: Filippenzen 4:8 roept christenen op om zich te richten op wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en bewonderenswaardig is. Veel hangt af van hoe Halloween wordt gevierd; het kan een onschuldige tijd van kostuums en snoep zijn, of het kan zich richten op duistere of morbide thema’s.
  4. Kinderen beschermen: De Bijbel spreekt over het belang van het beschermen en opvoeden van kinderen in het geloof (Deuteronomium 6:6-7; Efeziërs 6:4). Sommige christelijke ouders kunnen bezorgd zijn over de invloed van bepaalde Halloween-thema’s of -praktijken op hun kinderen.

Sommige christenen kiezen ervoor om Halloween volledig te vermijden, terwijl anderen het vieren op een manier die ze zien als onschuldig en in overeenstemming met hun geloof. Weer anderen kiezen ervoor om op die dag ‘licht’-gerichte evenementen te houden, zoals ‘herfstfestivals’ of ‘lichtfeesten’ als alternatief voor de traditionele Halloween-vieringen.

Het belangrijkste voor christenen is om hun beslissingen te baseren op hun begrip van de Schrift, hun geweten, en liefde voor God en voor hun naaste.