Wat zegt de bijbel over de Hel?

0
126
Wat zegt de bijbel over de Hel?
Wat zegt de bijbel over de Hel?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de hel. Hier volgt een kort overzicht van enkele belangrijke passages en thema’s die gerelateerd zijn aan de hel:

 1. Definitie: De hel wordt vaak beschreven als een plaats van straf en eeuwige scheiding van God.
 2. Omschrijvingen: Verschillende termen en beelden worden in de Bijbel gebruikt om de hel te beschrijven:
  • Gehenna: Dit woord komt voort uit de Vallei van Hinnom bij Jeruzalem, een plek waar in het verleden kinderen werden geofferd door vuur. Jezus gebruikt dit woord meerdere keren om een plaats van oordeel en vernietiging aan te duiden (bijvoorbeeld in Matteüs 10:28).
  • Buitenste duisternis: Deze term wordt gebruikt om een plaats van isolatie en ellende aan te duiden (bijvoorbeeld in Matteüs 8:12).
  • Vuur: Een ander veelgebruikt beeld voor de hel is vuur, dat wijst op lijden en vernietiging (bijvoorbeeld in Matteüs 13:42).
 3. Eeuwigheid: De hel wordt vaak beschreven als een eeuwige plaats. Bijvoorbeeld in Matteüs 25:41 zegt Jezus: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”
 4. Scheiding van God: De hel wordt niet alleen gezien als een plaats van fysieke pijn, maar ook als een plaats van spirituele scheiding van God. In 2 Tessalonicenzen 1:9 wordt gezegd dat de goddelozen “zullen gestraft worden met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte”.
 5. Wie gaan naar de hel?: De Bijbel stelt dat de hel is voorbereid voor de duivel en zijn engelen (Matteüs 25:41), maar ook voor degenen die zich niet bekeren en Jezus als Heer en Redder verwerpen.
 6. Contrast met de hemel: De Bijbel beschrijft ook een eeuwige bestemming die volkomen tegenovergesteld is aan de hel: de hemel. Terwijl de hel een plaats is van straf en scheiding van God, is de hemel een plaats van beloning en eeuwige gemeenschap met God.

Dit is een basisoverzicht van wat de Bijbel zegt over de hel. Er zijn echter veel nuances en verschillende interpretaties binnen de christelijke traditie over de exacte aard, duur en doel van de hel. Het is raadzaam om de Bijbel zelf te lezen en eventueel met theologen of Bijbelgeleerden te spreken voor een dieper inzicht in dit onderwerp.