Gebed voor Gezondheid en Genezing

0
150
Gebed voor Gezondheid en Genezing
Gebed voor Gezondheid en Genezing

Liefdevolle Heer,

Met nederige harten komen we voor Uw troon van genade, zoekend naar Uw troost en kracht in tijden van zwakte. Uw Woord spreekt over genezing en herstel, en we vertrouwen op Uw beloften van gezondheid en heelheid voor ons en onze geliefden.

Wij vragen U, God van genezing, om Uw genezende hand uit te strekken over allen die lijden aan ziekte, pijn of ongemak. U bent onze Grote Geneesheer, en in U vinden we hoop en verlichting. Raak iedereen aan die Uw aanraking nodig heeft en laat ze Uw aanwezigheid voelen in hun leven.

Voor degenen onder ons die worstelen met langdurige aandoeningen, vragen we om geduld, volharding en de vrede die alle verstand te boven gaat. Moge Uw liefde hen omringen en hen dragen door de moeilijke momenten heen.

Heer, we bidden ook voor de artsen, verpleegkundigen en alle zorgverleners. Geef hen de wijsheid en kennis om te handelen als instrumenten van Uw genezende kracht. We bidden dat U hen leidt en steunt in hun werk om leven en gezondheid te herstellen.

We vragen om troost voor familieleden en vrienden die naast hun geliefden staan in tijden van ziekte. Geef hen kracht en hoop, en herinner hen eraan dat ze niet alleen zijn, omdat U altijd bij hen bent.

Voor de gebrokenheid van hart en geest, bid we dat Uw genezende balsem zou neerdalen. Herstel ons in onze innerlijke wezen, en laat ons rust vinden in Uw liefdevolle omhelzing.

In het aangezicht van gezondheidsuitdagingen, help ons om te vertrouwen op Uw soevereine wil en het onwankelbare geloof dat U werkt ten goede voor hen die U liefhebben.

Heer, we leggen alle zorgen en zorgen over onze gezondheid en genezing in Uw handen, wetend dat U voor ons zorgt met een onmetelijke en onvoorwaardelijke liefde.

We bidden dit in de machtige en helende naam van Jezus Christus.

Amen.