Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?

0
193
Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?
Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?

De Bijbel bevat verschillende verzen die waarschuwen tegen roddelen, kwaadspreken en het spreken van negatieve woorden over anderen. Hier zijn enkele relevante passages:

  1. Spreuken 16:28 (HSV): “Een valsgerichte man richt onheil aan, en een lasteraar brengt vrienden uit elkaar.”
  2. Spreuken 10:18 (HSV): “Wie haat verbergt, heeft leugenachtige lippen, en wie laster verbreidt, is een dwaas.”
  3. Spreuken 11:13 (HSV): “Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.”
  4. Spreuken 20:19 (HSV): “Wie lastert, gaat met open mond rond, houd je verre van de man met losse lippen.”
  5. Jakobus 4:11-12 (HSV): “Broeders, spreek niet kwaad van elkaar. Wie kwaadspreekt van een broeder en zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als u de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Eén is wetgever en rechter, Hij die kan behouden en te gronde richten. Maar wie bent u, dat u de ander oordeelt?”

Over het algemeen moedigt de Bijbel gelovigen aan om liefdevol en respectvol met anderen om te gaan en om zich te onthouden van roddelen, laster en kwaadspreken. Deze handelingen kunnen schadelijk zijn voor relaties en de reputatie van anderen beschadigen. Het principe van liefde voor de naaste en respect voor anderen wordt in de Schrift benadrukt als een belangrijk onderdeel van het christelijk leven.