Wat zegt de bijbel over Baäl?

0
155
wat zegt de bijbel over Baäl?
wat zegt de bijbel over Baäl?

Baäl is een naam die in de Bijbel vaak voorkomt en verwijst naar een van de voornaamste goden van de oude Kanaänieten en andere naburige volken. Baal werd met name aanbeden als een vruchtbaarheidsgod en als heerser over de regen en de storm. Hier zijn enkele punten over wat de Bijbel zegt over Baäl:

  1. Afgodendienst: De Israëlieten werden herhaaldelijk verleid om Baal en andere Kanaänitische goden te aanbidden, wat in directe tegenspraak was met de geboden van de God van Israël. Dit leidde vaak tot periodes van geestelijke afval en oordeel (zie bijvoorbeeld Rechters 2:11-13).
  2. Elia en de Profeten van Baäl: Een van de meest bekende verhalen die betrekking hebben op Baal is het conflict tussen de profeet Elia en de profeten van Baal op de berg Karmel (1 Koningen 18). Hier daagde Elia de profeten van Baäl uit om te zien welke god – de God van Israël of Baäl – echt vuur zou sturen om een offer te verteren. Toen Baäl niet antwoordde, riep Elia de God van Israël aan, die onmiddellijk vuur zond.
  3. Baal- en Asjera-palen: De Bijbel maakt vaak melding van “Baäl-palen” en “Asjera-palen” (of gewoon “Asjera”). Asjera was een andere belangrijke godheid, vaak geassocieerd met Baal als zijn gemalin of consort. De Israëlieten werden herhaaldelijk berispt omdat ze deze palen oprichtten, wat een teken was van afgoderij.
  4. Baäl-Peor: In Numeri 25 is er een incident waar de Israëlieten betrokken raken bij de aanbidding van Baal-Peor, wat leidt tot een zware plaag als oordeel van God.
  5. De Baäls in de tijd van de koningen: Veel koningen van zowel Israël als Juda werden berispt voor hun aanbidding van Baal en andere afgoden. Koning Achab en zijn vrouw Izebel waren bijvoorbeeld berucht om hun aanbidding van Baal (1 Koningen 16:31-33).
  6. Oordeel en hervorming: Verschillende profeten, waaronder Hosea en Jeremia, waarschuwden Israël en Juda voor hun afgoderij en de gevolgen ervan. Er waren ook momenten van hervorming, zoals onder koning Josia, waar de voorwerpen van Baal-aanbidding werden verwijderd en vernietigd (2 Koningen 23).

Over het algemeen beschrijft de Bijbel Baäl-aanbidding als een ernstige afwijking van het aanbidden van de enige ware God en bekritiseert het consequent als een van de hoofdoorzaken van de geestelijke afdwaling van de Israëlieten.