Wat zegt de Bijbel over het gevecht van Armageddon

0
154
Wat zegt de Bijbel over het gevecht van Armageddon
Wat zegt de Bijbel over het gevecht van Armageddon

Het gevecht van Armageddon wordt specifiek genoemd in het boek Openbaring in het Nieuwe Testament. Het woord “Armageddon” is afgeleid van het Hebreeuwse “Har Megiddo”, wat “Berg van Megiddo” betekent. Megiddo is een historische locatie in Israël die in de loop van de geschiedenis het toneel is geweest van vele veldslagen.

De meest directe verwijzing naar het gevecht van Armageddon in de Bijbel is te vinden in Openbaring 16:14-16:

“Want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. (…) En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.”

Enkele punten over het gevecht van Armageddon volgens de Bijbel:

  1. Het is een geestelijk gevecht: De context van Openbaring 16 beschrijft de uitstorting van de zeven schalen van Gods toorn. De demonische geesten die uit de monden van de draak, het beest en de valse profeet komen, voeren de koningen van de aarde en hun legers naar deze plaats voor het gevecht.
  2. Het markeert het einde van de menselijke rebellie tegen God: Volgens veel interpretaties zal het gevecht van Armageddon het hoogtepunt zijn van de menselijke oppositie tegen God, vlak voor de terugkeer van Christus.
  3. Het resultaat is al bepaald: Hoewel het een angstaanjagend vooruitzicht lijkt, wordt in latere hoofdstukken van Openbaring duidelijk gemaakt dat de krachten die zich tegen God verzetten, worden verslagen. In Openbaring 19:11-21 wordt beschreven hoe Jezus Christus terugkeert als de Koning der koningen en Heer der heren en het beest en zijn profeten verslaat.

Het concept van Armageddon heeft in de loop der tijd veel speculatie en verschillende interpretaties opgeleverd. Terwijl sommige christenen geloven in een letterlijke en toekomstige veldslag die zal plaatsvinden in Megiddo in Israël, zien anderen het meer symbolisch of allegorisch, als een weergave van de geestelijke strijd tussen goed en kwaad. Het is altijd belangrijk om dergelijke eschatologische teksten in hun bredere bijbelse en historische context te plaatsen.