Lieve God en Jezus.

0
1793

Vandaag heb ik jullie via een gebed (zie bijlage) weer aanvaard in mijn leven en mijn hart.
Ik heb een hectisch en chaotisch leven achter de rug, vooral door mijn eigen toedoen.
Ik vraag U hiervoor vergeving, vooral aan al diegenen die mij dierbaar zijn.
Ik ben 35 jaar lang alcoholist geweest en heb daardoor veel mensen en ook U, God, en ook U Jezus, onbedoeld pijn gedaan. Gelukkig sta ik, door Uw hulp, nu al 6 jaar droog.
Ik draag nog een tweede kruis God, al sinds mijn 16e levensjaar.
Dat was ook de aanleiding om zoveel te gaan drinken.
Nu, ik bijna 60 ben, wordt dat kruis zwaarder en zwaarder.
Het kruis heet manisch-depressiviteit.
Zou U die last kunnen verlichten God?
Ik heb een lieve vrouw leren kennen en ervaar haar als een Godsgeschenk. Zij heeft U en Jezus weer op mijn pad gebracht. Daar ben ik haar en U dankbaar voor.
Ik dank U voor al Uw zegeningen in mijn leven die ik heb mogen ervaren, want die waren er ook.
Ik vraag U om verlossing voor de uitputtende manische en daaropvolgende wurgende depressieve fasen in mijn leven, die ieder jaar zich weer manifesteren.
Lieve God, U bent mijn Thuis. In Uw Hart wens ik te wonen.
Lieve Jezus, wilt U mij de Weg naar God blijven wijzen?

Ik groet U beide vanuit mijn piepkleine, ontwakende hartje.

Frederikus Gerardus Maria v/d G.

Gebed  Jezus Spreekt

Ik hou van je, mijn kind.

Ik hou van je met een liefde die alles overtreft wat je ooit gekend hebt. Je kent Mij niet en dat is normaal.

Ik wil dat je Mij leert kennen, zodat je gaat beseffen hoe kostbaar je bent in Mijn ogen.

Je bent niet alleen, je bent niet verlaten. Ik ben er, elke dag en altijd, waar je ook bent.

Ik ben bij je en Ik wil je helpen.

Ik heb je lief met een liefde die je niet kent. Een liefde die veel groter is dan alles wat je ooit gezien hebt.

Ik heb je bedoeld om Mij te kennen, de bron van echte liefde. Ik heb je bedoeld om te leven in mijn grote liefde voor jou. In Mij vind je je bestemming, in Mij vind je genezing en bevrijding.

In Mij vind je de reden van je bestaan.

Buiten Mij is er geen ware vreugde te vinden. Wel veel namaak en oppervlakkig plezier. Maar het is tijdelijk. Als de kick voorbij is, als het feest over is, als de drugs uitgewerkt zijn, als de seks voorbij is… is de vreugde en het plezier ook verdwenen. En dan ben je nog steeds alleen en ongelukkig, diep in je hart.

De lust en de lol van deze wereld kunnen je nooit het geluk geven waarvoor Ik je bedoeld heb. Niets kan je hart ten volle vervullen, mijn kind. Niets en niemand.

Mensen falen altijd weer, hoe goed ze het ook bedoelen. Jij faalt naar mensen toe en mensen falen naar jou toe. Niemand kan het hart van een ander blijvend bevredigen.

Maar Ik ben God, degene die jou gemaakt heeft en die een plan heeft met je leven.

Ik ben degene die je hart kan vervullen op een manier die je op dit moment niet voor mogelijk houdt.

En mijn kind. Ik ken je door en door. Je hebt geen geheimen voor Mij. Niets is voor Mij verborgen, niets is onbekend voor Mij. Ik ken je pijn, hoe diep het is. Ik ken je verdriet, de diepte van je tranen en je strijd. Ik begrijp je volkomen. Ik ken je helemaal, door en door, Ik zie alles in je en om je heen.

Ik heb je lief, mijn kind. Ik heb je lief met een diepe, eeuwige liefde, een liefde die nooit zal veranderen.

Ik ben er voor jou.

Ik ben mens geworden, mijn kind, op dat jij en vele anderen zouden weten wie Ik ben. Ik ben mens geworden om je te laten zien: God is echt, God is liefde, God is vol aandacht voor ons mensen, God is hier bij ons en wil ons in zijn armen nemen.

Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.

Ik ben het die tot je spreekt en Ik zeg je: Kom tot Mij, als je moe en bedrukt bent en Ik zal je rust geven. Diepe rust voor je hart. Diepe rust voor je gedachten. Diepe rust voor je innerlijk. In Mij vind je wat je zoekt. Want je bent geschapen door Mij, voor Mij.

Ik wil je niet beroven van vreugde en geluk zoals sommige mensen denken, als ze aan God denken. Nee, Ik ben de bron van leven. Ik ben de gever van alles wat goed is. Ik ben degene die je leven geef tot in eeuwigheid.

Kijk naar Mij en zie hoe IK van je hou.

Als je de schoonheid van de natuur ziet, zie je iets van Mij. Als je ware liefde ziet tussen man en vrouw, zie je iets van Mij. Als je de vreugde van een spelend kind ziet, zie je iets van Mij.

Ik ben het die mensen geluk geeft. Ik ben het die mensen geneest in hun hart en hun lichaam. Ik ben het die hoop geeft in de diepste duisternis.

Ik ben er voor jou, mijn kind.

Denk niet dat ik te ver ben voor jou. Nee. Ik ben niet ver. Ik ben hier. Dicht bij jou. En Ik wil je laten zien hoeveel Ik van je hou.

Open je hart voor Mij, mijn kind. Open je hart en laat me binnen. Je hoeft er niets voor te doen. Ik vraag alleen maar:

Mag ik binnenkomen in je hart?

Als je dat wilt, zeg dan heel gewoon ‘JA’. En dan ben Ik in je hart.

Open je hart, mijn kind. En Ik zal je het leven geven voor eeuwig, het leven dat zo mooi is, dat je het pas kunt begrijpen als je het ziet.

Kom bij Mij, zegt Jezus Christus.

Kom en Ik zal je vrij maken.