01 Genesis

Het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, vertelt over de schepping van de wereld door God. Het beschrijft het ontstaan van hemel en aarde, de eerste mensen Adam en Eva, en hun uitzetting uit het paradijs. Verhalen over Noach, de zondvloed, de toren van Babel, en de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob zijn kernthema’s. Genesis legt fundamenten voor thema’s en verhalen die later in de Bijbel terugkeren.

No posts to display