Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!

0
69
Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!
Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!

In deze gezegende periode van Pasen 2024, is het gemakkelijk om te worden meegesleept in de wereldse tradities van overvloed en feestvieren. We vullen onze huizen met chocolade eieren en uitbundige maaltijden, vaak vergetend waar deze heilige tijd werkelijk om draait. Dit jaar nodigen we u uit om samen met ons te reflecteren over de ware essentie van Pasen – een tijd van opoffering, vergeving, en hernieuwde hoop.

Meer dan tweeduizend jaar geleden gaf Jezus Christus, onze Heiland, Zijn leven op het kruis als het ultieme offer voor onze zonden. Zijn opstanding drie dagen later is de pijler van ons geloof, een herinnering aan Gods onvoorwaardelijke liefde en de overwinning op de dood. Het is deze ongekende daad van liefde die we herdenken, niet de tijdelijke geneugten van deze wereld.

In Mattheüs 6:19-21 herinnert Jezus ons eraan, “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze vernietigen, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar noch mot noch roest ze vernietigt, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Deze woorden dagen ons uit om voorbij het vergankelijke te kijken en ons te richten op het eeuwige, op dat wat werkelijke waarde heeft.

Vergeving begint met het vergeven van anderen, zoals Christus ons vergeven heeft. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het is de sleutel tot het bevrijden van ons hart, zodat we volledig kunnen ontvangen wat God voor ons in petto heeft. Jezus leert ons in Mattheüs 6:14-15, “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Laat ons deze Pasen een tijd van vergeving en verzoening maken, zodat we werkelijk kunnen ervaren wat het betekent om door de Vader vergeven te worden.

Laten we in deze heilige periode elkaar behandelen met de liefde en het respect dat we zelf wensen te ontvangen. “Behandel anderen dus precies zoals u zelf behandeld wilt worden,” leert Jezus ons in Mattheüs 7:12. Dit is de gouden regel die ons leidt in onze interacties met anderen, een herinnering dat de liefde die we geven, terugkeert naar ons.

Dus, terwijl we ons voorbereiden om Pasen te vieren, laten we ons hart en onze gedachten richten op Jezus Christus. Laten we dankbaar zijn voor Zijn offer en Zijn liefde die ons elke dag omringt. Mogen we schatten verzamelen in de hemel door onze daden van liefde, vergeving, en mededogen.

“Laten we daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” – 1 Korintiërs 5:8 (ESV)