Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?

0
24
Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?
Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?

De Bijbel spreekt niet expliciet over zelfmoord in termen van een direct gebod “Gij zult niet zelfmoorden”. Echter, er zijn algemene leringen die kunnen worden toegepast op het onderwerp van zelfmoord.

  1. Heiligheid van het leven: De Bijbel beschouwt het leven als heilig en een geschenk van God. Het zesde gebod “Gij zult niet doden” (Exodus 20:13) wordt vaak geïnterpreteerd als een verbod op het onrechtmatig nemen van menselijk leven, wat zou kunnen worden uitgebreid naar het nemen van het eigen leven.
  2. De waarde van het individu: Verzen zoals Psalm 139:13-16 spreken over Gods betrokkenheid bij en waardering voor het leven van elke persoon, wat suggereert dat elk leven waardevol is en niet voortijdig beëindigd mag worden.
  3. Wanhoop en hoop: De Bijbel bevat verhalen van individuen die wanhopig waren, zoals Koning Saul (1 Samuel 31:4), Ahithofel (2 Samuel 17:23), en Judas Iskariot (Matteüs 27:3-5), die zelfmoord pleegden. Deze verhalen worden niet goedgekeurd of als de juiste manier van handelen voorgesteld. Integendeel, de Bijbel biedt vaak hoop en troost in tijden van wanhoop, zoals te vinden in de Psalmen.
  4. Omgaan met lijden: De Bijbel moedigt mensen aan om steun te zoeken in hun gemeenschap en in hun geloof, vooral in tijden van lijden. Filippenzen 4:6-7 bijvoorbeeld moedigt gelovigen aan om hun zorgen aan God voor te leggen.
  5. God als soeverein: In de Bijbelse visie is God soeverein over het leven en de dood. Het leven te beëindigen wordt gezien als het usurperen van Gods rol en autoriteit.
  6. Vergeving en genade: Hoewel zelfmoord als een zonde kan worden beschouwd omdat het een leven neemt, spreken veel christelijke tradities over Gods genade en vergeving. Zij leren dat zelfmoord niet een onvergeeflijke zonde is en dat God’s liefde en genade zelfs in deze tragische omstandigheden kan bereiken.

In hedendaagse discussies benadrukken veel christenen het belang van geestelijke gezondheidszorg en het zoeken van hulp bij depressie en andere mentale gezondheidsproblemen die tot zelfmoordgedachten kunnen leiden. De kerkelijke reactie op zelfmoord is vaak een van mededogen en zorg, met de nadruk op het belang van het leven en de hoop die het geloof biedt.