Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?

0
39
Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?
Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebed en hoe God gebeden verhoort. Er is geen eenvoudig antwoord, omdat de Schrift aangeeft dat de wijze waarop en de timing van God om gebeden te verhoren kan variëren. Hier zijn enkele sleutelconcepten en verzen die inzicht bieden in wanneer en hoe God gebeden verhoort:

  1. Geloof: Een van de belangrijkste factoren is geloof. Jezus benadrukt het belang van geloof in gebed. In Matteüs 21:22 zegt Hij: “En alles wat u in het gebed vraagt, gelovende, zult u ontvangen.”
  2. Overeenkomst met Gods wil: 1 Johannes 5:14-15 legt uit dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons hoort: “En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat, indien wij iets naar Zijn wil vragen, Hij ons hoort. En indien wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook vragen, wij weten dat wij de verzoeken hebben verkregen die wij van Hem hebben gevraagd.”
  3. Volharding in gebed: De Bijbel moedigt ons aan om volhardend te zijn in ons gebed. In Lucas 18:1-8 vertelt Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter om te benadrukken dat men altijd moet bidden en niet ontmoedigd raken.
  4. Zonde belijden: Zonde kan een barrière vormen tussen ons en God. Psalm 66:18 zegt: “Indien ik ongerechtigheid bedoeld had in mijn hart, de Heere zou niet gehoord hebben.
  5. In Jezus’ naam bidden: Jezus leerde ons in Zijn naam te bidden, wat betekent dat we bidden met het begrip en de erkenning van wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Johannes 14:13-14 zegt: “En wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.”
  6. De juiste motieven: Onze motieven voor wat we vragen zijn ook belangrijk. Jakobus 4:3 waarschuwt: “U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het in uw begeerten te verteren.”
  7. Gods soevereiniteit: Ten slotte moeten we erkennen dat God soeverein is en alles ziet vanuit een eeuwig perspectief. Zijn antwoorden op onze gebeden kunnen zijn “ja”, “nee”, of “wacht”, afhankelijk van wat Hij weet dat het beste is.

Het begrijpen van hoe en wanneer God gebeden verhoort, vereist een relatie met Hem, kennis van Zijn Woord, en een hart dat zich wil onderwerpen aan Zijn wil en timing. Het is belangrijk om te onthouden dat God altijd naar ons luistert en elk gebed hoort, maar Hij verhoort ze op Zijn manier en in Zijn tijd voor ons grootste goed en Zijn grootste glorie.