Wat zegt de bijbel over vreemdgaan?

0
246
Wat zegt de bijbel over vreemdgaan?
Wat zegt de bijbel over vreemdgaan?

In de Bijbel wordt vreemdgaan, ook wel bekend als overspel, sterk veroordeeld. Het wordt gezien als een ernstige zonde en een schending van het huwelijksverbond. Hier zijn enkele belangrijke passages die betrekking hebben op vreemdgaan:

 1. De Tien Geboden:
  • Exodus 20:14 – “Gij zult niet echtbreken.” Dit is een van de Tien Geboden, waarin expliciet wordt gesteld dat men niet mag vreemdgaan.
 2. Onderwijs van Jezus:
  • Matteüs 5:27-28 – “U is gezegd: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” Hier verbreedt Jezus de traditionele interpretatie van overspel tot het omvatten van zelfs lustvolle gedachten.
 3. Consequenties van overspel:
  • Spreuken 6:32-33 – “Wie overspel pleegt met een vrouw, is onverstandig; wie dat doet, richt zichzelf te gronde. Slaag zal hij vinden en smaad, en zijn schande zal niet uitgewist worden.” Deze passage uit het boek Spreuken benadrukt de ernstige consequenties van overspel.
 4. Paulus over seksuele immoraliteit:
  • 1 Korintiërs 6:9-10 – “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”
 5. Het huwelijk houden in ere:
  • Hebreeën 13:4 – “Laat het huwelijk in ere zijn bij allen en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.”

De Bijbel benadrukt sterk de heiligheid van het huwelijksverbond en het belang van trouw en loyaliteit tussen echtgenoten. Overspel wordt gezien als een ernstige zonde die dit verbond schendt.