Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?

0
34
Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?
Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?

De stelling “Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?” kan niet eenduidig met “ja” of “nee” worden beantwoord, omdat de interpretatie hiervan sterk afhangt van de context en het geloofssysteem dat men aanhangt. Hier zijn enkele overwegingen:

 1. Welvaartsevangelie (Prosperity Gospel): Sommige moderne christelijke stromingen, vooral binnen het zogenaamde welvaartsevangelie, geloven en verkondigen dat God materiële voorspoed en fysieke genezing belooft aan degenen die een sterk geloof hebben en positieve belijdenissen doen. Bekende predikers binnen deze stroming benadrukken vaak dat zegeningen in de vorm van rijkdom en gezondheid deel uitmaken van Gods wil voor de gelovige.
 2. Traditionele Bijbelse Interpretatie: Veel traditionele christelijke theologen en kerken zijn het echter niet eens met deze interpretatie. Volgens hen leert de Bijbel dat:
  • Lijden en beproevingen onderdeel kunnen zijn van het christelijk leven. Jezus zelf zei: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).
  • Rijkdom geen garantie is voor een gezegend leven en zelfs een valkuil kan zijn. Jezus waarschuwt voor de gevaren van rijkdom (Mattheüs 19:23-24).
  • Genezing niet altijd plaatsvindt op aarde, hoewel gelovigen wel mogen bidden voor genezing. Soms heeft God andere plannen, zoals te zien is in het geval van Paulus die met een “doorn in het vlees” moest leven (2 Korintiërs 12:7-10).
 3. Geestelijke Voorziening: Vele bijbelverzen wijzen eerder op geestelijke voorspoed dan op materiële voorspoed. Jezus zei in Mattheüs 6:33: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Dit suggereert dat de focus moet liggen op geestelijke groei en rechtvaardigheid, niet op materiële bezittingen.

Samenvattend kan worden gezegd dat de boodschap van “voorspoed en genezing voor wie maar gelooft” controversieel en niet zonder meer met de Bijbel verenigbaar is. Traditionele interpretaties van de Bijbel benadrukken eerder geestelijke zegeningen en het dragen van lijden, terwijl sommige moderne stromingen materiële voorspoed en gezondheid beloven aan gelovigen.

Wat is welvaartsevangelie ?

Het welvaartsevangelie, ook bekend als het prosperity gospel of het voorspoedevangelie, is een religieuze overtuiging binnen sommige christelijke stromingen die stelt dat God materiële rijkdom, gezondheid en welzijn belooft aan degenen die sterk in Hem geloven, positief belijden en financiële bijdragen leveren aan de kerk of aan religieuze leiders. Dit geloofssysteem benadrukt dat geloof, positieve affirmaties en donaties leiden tot fysieke en materiële zegeningen.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van het welvaartsevangelie:

 1. Materiële Zegeningen: Aanhangers geloven dat God wil dat Zijn volgelingen rijk en welvarend zijn. Rijkdom wordt gezien als een teken van Gods zegen en gunst.
 2. Gezondheid en Genezing: Het welvaartsevangelie leert dat God fysieke gezondheid en genezing belooft aan degenen die voldoende geloof hebben en positieve belijdenissen doen.
 3. Positieve Belijdenis: Dit principe houdt in dat gelovigen positieve uitspraken moeten doen over hun leven. Door geloof en woorden te gebruiken, kunnen ze materiële en fysieke zegeningen manifesteren.
 4. Zaai-en-oogstprincipe: Gelovigen wordt vaak aangemoedigd om geld te zaaien (te doneren) aan de kerk of aan specifieke predikers, met de belofte dat ze overvloedig zullen oogsten (materiële en financiële zegeningen ontvangen).
 5. Succes en Welvaart als Geloofsindicator: Rijkdom en succes worden vaak gezien als een bewijs van sterk geloof en juiste geloofspraktijken, terwijl armoede en ziekte kunnen worden gezien als tekenen van een gebrek aan geloof of zegen.

Kritiek op het Welvaartsevangelie:

 1. Theologische Bezwaren: Veel traditionele christelijke theologen en kerken bekritiseren het welvaartsevangelie omdat het de nadruk legt op materiële rijkdom en fysiek welzijn, wat zij zien als een verdraaiing van de Bijbelse boodschap. Ze wijzen erop dat de Bijbel leert over het dragen van lijden, zelfopoffering en de gevaren van rijkdom.
 2. Ethiek en Moraal: Het welvaartsevangelie wordt ook bekritiseerd vanwege de ethische implicaties, zoals het uitbuiten van kwetsbare gelovigen die worden aangespoord om grote sommen geld te doneren in de hoop op materiële zegeningen.
 3. Misbruik en Fraude: Er zijn gevallen gedocumenteerd waarin predikers van het welvaartsevangelie schuldig zijn bevonden aan fraude, misbruik van fondsen en het manipuleren van hun volgelingen voor persoonlijke gewin.

In de kern draait het welvaartsevangelie om het idee dat geloof en positieve belijdenissen leiden tot materiële en fysieke zegeningen, maar het blijft een controversiële en veelbesproken stroming binnen het christendom.