Wat zegt de bijbel over praten met God?

0
40
Wat zegt de bijbel over praten met God?
Wat zegt de bijbel over praten met God?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over praten met God, wat vaak ‘bidden’ wordt genoemd. Hier zijn enkele inzichten en verzen uit de Bijbel over communiceren met God:

 1. Persoonlijke Relatie: De Bijbel toont aan dat God een persoonlijke relatie met ons wil hebben, en bidden is een manier om die relatie te onderhouden.
  • “Roept Mij aan, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u grote, en vaste dingen verkondigen, die gij niet weet.” (Jeremia 33:3)
 2. Dankzegging en Verzoeken: De Bijbel moedigt aan om dankzegging en verzoeken aan God te brengen.
  • “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4:6)
 3. Voortdurend Gebed: Bidden is niet beperkt tot specifieke momenten of ceremonies; de Bijbel moedigt aan om constant te bidden.
 4. Oprecht Hart: Het is belangrijk om met een oprecht hart tot God te naderen en niet om voor de show te bidden.
  • Jezus zei: “En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon.” (Mattheüs 6:5)
 5. In Naam van Jezus: Christenen geloven dat Jezus de bemiddelaar is tussen God en mensen, dus ze bidden vaak in Zijn naam.
  • “En al wat gij zult bidden in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.” (Johannes 14:13)
 6. Vertrouwen op Gods Wil: Terwijl men zijn verzoeken aan God presenteert, is het ook belangrijk om te vertrouwen op Zijn wil en wijsheid.
  • In de hof van Gethsemane bad Jezus: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan! Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Mattheüs 26:39)
 7. Stilte en Meditatie: Naast verbale gebeden is er ook waarde in stil zijn voor God en mediteren op Zijn woord.
  • “Wees stil, en weet, dat Ik God ben…” (Psalm 46:11)

De Bijbel bevat veel meer verzen en voorbeelden van gebed, en dit is slechts een oppervlakkige blik. Bidden wordt gezien als een essentieel onderdeel van de christelijke wandel en een manier om dichter bij God te komen, Zijn wil te zoeken en te groeien in het geloof.