Wat zegt de bijbel over pesten?

0
191
Wat zegt de bijbel over pesten?
Wat zegt de bijbel over pesten?

De Bijbel spreekt niet expliciet over pesten zoals we het vandaag de dag begrijpen, maar er zijn wel veel teksten die gaan over de manier waarop we elkaar moeten behandelen, liefde, respect en rechtvaardigheid. We kunnen uit deze teksten halen dat pesten wordt ontmoedigd. Hier zijn enkele relevante teksten en principes:

  1. Liefde voor je naaste: Jezus onderwijst dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf (Mattheüs 22:39).
  2. Gouden regel: In Mattheüs 7:12 zegt Jezus: “Alles wat u wilt dat de mensen voor u doen, doet u ook voor hen.” Dit is de gouden regel die zeker in tegenspraak is met pesten.
  3. Zachtmoedigheid en respect: In Galaten 5:22-23 wordt gesproken over de vrucht van de Geest, wat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing omvat. Dit zijn kwaliteiten die pesten tegenwerken.
  4. Woorden gebruiken voor opbouw, niet voor afbraak: Efeziërs 4:29 zegt: “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.”
  5. Omgaan met vijanden: In Mattheüs 5:44 staat: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u slecht behandelen en u vervolgen.”
  6. Rechtvaardigheid en zorg voor de zwakkeren: In diverse Bijbelteksten wordt opgeroepen om rechtvaardig te zijn en zorg te dragen voor de zwakkeren, wezen en weduwen. Dit zou ook het opkomen voor mensen die gepest worden, kunnen inhouden.

Door deze en andere teksten, kunnen we concluderen dat de Bijbel pesten ontmoedigt en aanspoort tot een liefdevolle en respectvolle behandeling van anderen.