Wat zegt de bijbel over masturbatie?

0
158
Wat zegt de bijbel over masturbatie?
Wat zegt de bijbel over masturbatie?

De Bijbel spreekt niet expliciet over masturbatie; er zijn geen verzen die het onderwerp direct aanroeren. Desondanks hebben verschillende christelijke tradities, denominaties en individuen verschillende interpretaties over hoe bijbelse principes toegepast zouden moeten worden als het gaat om masturbatie.

  1. Seksuele immoraliteit: Sommige christelijke tradities en individuen stellen dat masturbatie onder de noemer van seksuele immoraliteit valt, aangezien het vaak gepaard gaat met lust en pornografie. Ze wijzen op verzen zoals:
    • Matteüs 5:28: “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”
  2. Zelfbeheersing: Anderen benadrukken het belang van zelfbeheersing, een van de vruchten van de Geest, zoals genoemd in:
  3. Het principe van onthouding: Er zijn mensen die op het principe van onthouding wijzen, en stellen dat seksuele activiteit zou moeten worden gereserveerd voor het huwelijk. Ze verwijzen naar passages zoals:
    • 1 Korintiërs 7:2: “Maar vanwege de seksuele immoraliteit moet iedere man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen man.”
  4. Onrein: Er zijn ook interpretaties die wijzen op de wetten van het Oude Testament betreffende “onreinheid”, hoewel deze niet direct betrekking hebben op masturbatie:
    • Leviticus 15: Dit hoofdstuk bespreekt verschillende wetten over onreinheid, inclusief onreinheid als gevolg van afscheidingen.

Het is belangrijk om op te merken dat de meningen over dit onderwerp kunnen variëren, en dat het een persoonlijk besluit is hoe men Bijbelse leer toe wilt passen op dit onderwerp. Het kan nuttig zijn om met een vertrouwde spirituele adviseur of mentor te praten voor begeleiding.