Wat zegt de bijbel over Jaloezie op wekken bij anderen?

0
81
Wat zegt de bijbel over Jaloezie op wekken bij anderen?
Wat zegt de bijbel over Jaloezie op wekken bij anderen?

De Bijbel moedigt mensen niet aan om bij anderen jaloezie op te wekken. In plaats daarvan wordt aangemoedigd om een leven te leiden dat gericht is op liefde, vrede, en harmonie met anderen. Er zijn verschillende passages en principes in de Bijbel die kunnen worden gerelateerd aan het idee van het niet opwekken van jaloezie bij anderen:

  1. Liefde en naastenliefde:
  2. Onderlinge harmonie:
    • Romeinen 12:16 – “Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen ogen.”
  3. Matigheid en bescheidenheid:
    • Filippenzen 2:3 – “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”
  4. Vermijden van opschepperij:
    • 1 Korintiërs 13:4 – “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij verwaand zich niet.”

Het algehele principe dat in de Bijbel wordt onderwezen, is om anderen met respect en liefde te behandelen, waarbij je het welzijn van anderen boven dat van jezelf plaatst. Het opwekken van jaloezie bij anderen gaat tegen deze principes in, omdat het conflicten en verdeeldheid kan creëren en niet getuigt van een liefdevolle en respectvolle houding ten opzichte van anderen.