Wat zegt de bijbel over homosexualiteit?

0
82
Wat zegt de bijbel over homosexualiteit?
Wat zegt de bijbel over homosexualiteit?

De Bijbel heeft verschillende passages die vaak worden aangehaald in discussies over homoseksualiteit. Hoe deze passages worden geïnterpreteerd, kan sterk variëren, afhankelijk van culturele, theologische, en individuele perspectieven. Hier zijn enkele passages die vaak worden besproken:

 1. Oude Testament:
  • Genesis 19:1-13: Dit is het verhaal van Sodom en Gomorra. Sommige mensen interpreteren de zonden van deze steden als gerelateerd aan homoseksuele praktijken, terwijl anderen betogen dat de zonden meer te maken hadden met gebrek aan gastvrijheid en onrecht.
  • Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13: In deze passages wordt mannelijke homoseksuele activiteit afgekeurd in de context van de Mozaïsche wet.
 2. Nieuwe Testament:
  • Romeinen 1:26-27: In deze passage, geschreven door de apostel Paulus, worden homoseksuele relaties beschreven als “tegen de natuur” in.
  • 1 Korintiërs 6:9-10: Hier vermeldt Paulus een lijst van mensen die het Koninkrijk van God niet zullen erven, waaronder “noch schandknapen, noch sodomieten”.
  • 1 Timoteüs 1:9-10: Dit is een andere lijst van zonden, die opnieuw mensen omvat die betrokken zijn bij homoseksuele activiteiten.

Het is belangrijk op te merken dat er een breed scala aan interpretaties is van deze passages, en verschillende christelijke denominaties en gemeenschappen hebben verschillende standpunten over homoseksualiteit. Sommige groepen zien homoseksualiteit als onverenigbaar met christelijke leer, terwijl anderen homoseksuele relaties verwelkomen en zegenen. Het is een onderwerp van intens debat en discussie in veel christelijke gemeenschappen.