Wat zegt de bijbel over: God zoeken in goede en slechte tijden

0
36
Wat zegt de bijbel over: God zoeken in goede en slechte tijden
Wat zegt de bijbel over: God zoeken in goede en slechte tijden

De Bijbel bevat verschillende verzen en passages die praten over het zoeken van God in moeilijke tijden en het niet vergeten van God wanneer alles goed lijkt te gaan. Deze thema’s benadrukken het belang van een blijvende relatie met God, ongeacht de omstandigheden. Hier zijn enkele relevante verzen en passages:

 1. In tijden van moeilijkheden:
  • Psalm 34:19: “De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit die alle redt de HEERE hem.”
  • Psalm 50:15: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u redden, en u zult Mij eren.”
  • Jesaja 41:10: “Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet verbaasd, want Ik ben uw God. Ik zal u sterkte geven, u helpen, u ondersteunen met Mijn rechterhand van gerechtigheid.”
 2. In voorspoed:
  • Spreuken 3:5-6: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.”
  • Deuteronomium 8:11-14: “Pas op dat u de HEERE, uw God, niet vergeet door Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, te houden.”
  • 1 Timoteüs 6:17: “Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.”

Deze verzen benadrukken het belang van afhankelijkheid van God in alle omstandigheden, of het nu moeilijk is of voorspoedig. Het idee is dat we in tijden van moeilijkheid onze toevlucht tot God moeten nemen en ons vertrouwen op Hem moeten stellen, en dat we Hem ook in tijden van voorspoed niet moeten vergeten, maar onze dankbaarheid en gehoorzaamheid aan Hem moeten behouden. Het gaat erom een constante relatie met God te onderhouden, ongeacht de omstandigheden.