Wat zegt de bijbel over gepest worden?

0
56
Wat zegt de bijbel over gepest worden?
Wat zegt de bijbel over gepest worden?

De Bijbel spreekt op verschillende manieren over het omgaan met uitdagingen zoals pesten. Hier zijn enkele principes die relevant kunnen zijn:

  1. Liefde en vergeving: Jezus leerde zijn volgelingen om anderen lief te hebben en zelfs hun vijanden te vergeven. In Matteüs 5:44 zegt Hij: “Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.” Dit betekent niet dat je het pesten moet accepteren, maar het kan helpen om vergevingsgezindheid te cultiveren om wrok los te laten.
  2. Bemoediging en steun: In Hebreeën 3:13 staat: “Maar bemoedig elkaar dagelijks, zolang men van een ‘vandaag’ kan spreken, opdat niemand van u zo verhart wordt door de misleiding van de zonde.” Het is belangrijk om elkaar aan te moedigen en steun te bieden, vooral aan degenen die gepest worden.
  3. Zoeken naar hulp: Het is verstandig om hulp te zoeken bij volwassenen, zoals ouders, leraren of andere vertrouwde personen, als je gepest wordt. In Spreuken 11:14 staat: “Waar geen wijze raad is, daar loopt het volk ten gronde, maar een veelheid van raadgevers brengt heil.” Het kan helpen om wijs advies te ontvangen van anderen die kunnen helpen de situatie op te lossen.
  4. Sterkte vinden in God: Veel mensen vinden troost en kracht in hun geloof tijdens moeilijke tijden. Filippenzen 4:13 zegt: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Door je relatie met God te verdiepen en te vertrouwen op Zijn kracht, kun je standvastig blijven, zelfs in uitdagende situaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat pesten niet acceptabel is en dat het goed is om hulp te zoeken bij anderen om de situatie aan te pakken.

Gebed als je gepest wordt

Lieve God,

Ik kom tot U in nederigheid en in mijn moment van nood. U kent mijn pijn en verdriet vanwege het pesten dat ik ervaar. Het voelt soms alsof ik alleen sta in deze strijd, maar ik weet dat U altijd bij me bent, luisterend naar mijn gebeden en mijn hart.

Heer Jezus, U begrijpt wat het is om lijden te ervaren en geconfronteerd te worden met onrecht. Ik vraag om uw aanwezigheid en kracht in mijn leven te voelen, vooral in momenten van zwakte en angst. Help me om te onthouden dat ik waardevol ben in uw ogen, ongeacht wat anderen zeggen of doen.

Vader, ik smeek U om uw bescherming over mij uit te strekken en om een weg te openen naar vrede en gerechtigheid. Geef me de moed om op te komen voor mezelf en anderen die ook lijden onder pesten. Help me om liefde en vergeving te tonen, zelfs aan degenen die mij kwaad doen.

Ik vertrouw op uw genade en uw belofte om bij me te zijn, zelfs in de donkerste momenten. Sta me toe om uw liefde en troost te ervaren terwijl ik door deze beproeving heen ga. Dank u dat u altijd luistert en antwoord geeft op mijn gebeden.

In de naam van Jezus bid ik,

Amen.