Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?

0
54
Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?
Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebedsgenezing, waarbij geloof en gebed worden gepresenteerd als middelen waardoor God genezing en herstel kan brengen. Enkele sleutelverzen en passages die het concept van gebedsgenezing behandelen, zijn:

  1. Jakobus 5:14-16 – Dit is een van de meest directe verzen over gebedsgenezing in het Nieuwe Testament. Het adviseert gelovigen die ziek zijn om de oudsten van de kerk te roepen om over hen te bidden en hen met olie te zalven in de naam van de Heer. Het vers belooft dat het gebed, aangeboden in geloof, de zieke zal redden en dat de Heer hem zal opwekken. Het benadrukt ook het belang van bekentenis van zonden aan elkaar en het bidden voor elkaar om genezing te ontvangen.
  2. Marcus 11:24 – In dit vers zegt Jezus: “Daarom zeg ik jullie: alles waar jullie om bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.” Dit vers wordt vaak aangehaald om het belang van geloof in het gebed te benadrukken, inclusief gebed voor genezing.
  3. Mattheüs 18:19-20 – Hier spreekt Jezus over de kracht van overeenstemming in gebed, waarbij Hij aangeeft dat als twee personen op aarde ergens over eens zijn en daarvoor bidden, het van hen zal zijn door Mijn Vader in de hemel.
  4. Handelingen 3:6-8 – Dit is een voorbeeld van gebedsgenezing door de apostelen. Petrus geneest een man die vanaf zijn geboorte kreupel was door in de naam van Jezus Christus van Nazareth te spreken, niet door eigen kracht of vroomheid, maar door geloof in de naam van Jezus.
  5. Mattheüs 9:20-22 – Dit verhaal over de vrouw die aan bloedvloeiingen leed en genezen werd door Jezus’ kleed aan te raken, benadrukt het belang van geloof voor genezing. Jezus zei tegen haar: “Uw geloof heeft u gered.”

Deze passages illustreren dat gebedsgenezing in de Bijbel wordt voorgesteld als een mogelijkheid door geloof, waarbij men zich tot God wendt voor fysiek herstel. Het wordt echter ook duidelijk dat geloof en de soevereiniteit van God centraal staan in het proces. God beslist hoe en wanneer Hij genezing geeft, en soms kan Zijn antwoord op gebed anders zijn dan waarom specifiek gevraagd werd.

Graag attendeer ik jullie op het boek “God geneest altijd”. Het is momenteel gratis te bestellen: “God Geneest Altijd!”